Duyuru Detayı

DUYURU NO: 2017/12

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davaların duruşmalarına katılan meslektaşlarımıza yeniden ücret ödenmesinin mümkün olup olmadığı yolunda Adalet Bakanlığı nezdinde TBB’nin yapmış olduğu girişimler için alınan yanıtta;

1-) CMK gereğince ilk derece mahkemesinde görevlendirilen ve bir oturuma katılan müdafi veya vekil, istinaf kanun yolu aşamasında da duruşmaya katılmış ise, müdafi veya vekile, Tarifede ilk derece mahkemeleri ve bölge adliye mahkemeleri için belirlenen ücretin ayrı ayrı ödenmesi gerektiği,

2-) Müdafi veya vekil ilk defa istinaf duruşmasında görevlendirilmiş ise müdafi veya vekile, Tarifede bölge adliye mahkemeleri için öngörülen ücretin ödenmesi gerektiği,

bildirilmiştir.

Aşağıda yer alan linkte Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Müdürlüğü'nün yazısı tüm meslektaşlarımız bilgisine sunulur.  Ek. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü'nün Yazısı