Duyuru Detayı

Müşteki/katılan veya onun adına avukatınca kanun yoluna başvurulmuş olup da başvuru geri alınmış veya istem reddedilmişse gerçekleşen giderlerin vekile değil müştekiye yükleneceği hakkında.

EK1

EK2

EK3

EK4

yangına dayanıklı ahşap kapı