Duyuru Detayı

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu Kararı Hakkında

Türkiye Barolar Birliği, 2019/15 sayılı yazısıyla; Yargıtay Büyük Genel Kurulunca kabul edilen iş bölümüne ilişkin 31.01.2019 günlü 2019/1 sayılı kararın bir örneğini Baromuza göndermiştir. Tüm meslektaşarımızın bilgisine sunulur. 

Kararı okumak için lütfen tıklayınız