Duyuru Detayı

Avukat Bulundurma Zorunluluğunu İhlal Eden Kooperatif ve Şirketlere İdari Para Cezası Hakkında

12 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen 37. Baro Başkanları toplantısında alınan karar uyarınca; Avukatlık Kanunu'na göre, avukat bulundurma zorunluluğunu ihlal eden kooperatiflere ve şirketlere kesilen idari para cezasının belirli bir yüzdesinin barolara aktarılması suretiyle, kuralı ihlal eden tüzel kişileri baroların daha yakından takip etmesinin ve böylece Hazinenin elde edeceği gelirin de artırılmasının sağlanması konusunda, Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü nezdinde yaptığımız girişimlere alınan 29.03.2019 günlü yanıtın bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü'nün 29.03.2019 günlü yazısı