Duyuru Detayı

Yargıtay Birinci Başkanlığı'ndan alınan 18.02.2019 günlü "Kitap Dağıtımı" konulu yazı hk.

Yargıtay Birinci Başkanlığı'ndan alınan 18.02.2019 günlü "Kitap Dağıtımı" konulu yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu yazıda; Yargıtay etik ilkeleri eğitiminde kullanılmak üzere hazırlanan "Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri Eğitimi Kolaylaştırıcı El Kitabı, Yargıtay Cumhuriyet Savcıları Etik Davranış İlkeleri Eğitimi Katılımcı El Kitabı, Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Eğitimi Kolaylaştırıcı El Kitabı, Yargıtay Yargı Etiği İlkeleri Eğitimi Katılımcı El Kitabı,  Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri Kolaylaştırıcı El Kitabı ve Yargıtay Personeli Etik Davranış İlkeleri Katılımcı El Kitabı"na  www.https://intranet.yargitay.gov.tr/category/48 intranet adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir. 

Yargıtay Birinci Başkanlık Yazısı.