Duyuru Detayı

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurul Kararı

09.05.2019 günlü 30769 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 19.10.2018 tarih ve 2017/9 Esas, 2018/10 Karar sayılı kararın bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Bilgilerinize sunar, söz konusu kararın Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını dilerim.

Avukat Metin FEYZİOĞLU
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurul Kararı için tıklayınız