Duyuru Detayı

Corona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler

Sakarya Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı’nın Corona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler’ konulu yazısında, “Sakarya Merkez ve mülhakat ceza mahkemelerinde ve sulh ceza hakimliklerinde tutuklu işlere yönelik soruşturmalar, kovuşturmalar ve keşifler ile mahkemeler ve hakimliklerin takdiri ile ivedi sayılacak diğer hususlar haricinde, Sakarya merkez ve mülhakat hukuk mahkemelerinde, mahkemelerin takdiri ve ivedi sayılacak hususlar haricinde duruşma ve keşiflerin ertelenmesi, gerekli görülen hallerde SEGBİS uygulamasının kullanılması, bu nedenlerle Sakarya merkez ve mülhakat ceza ve hukuk mahkemelerinde takdir edilecek tarih aralığında yapılması öngörülen duruşmaların, düzenlenecek bir tutanak ile ileri bir tarihe ertelenip yeni duruşma gün ve saatlerinin bütün taraflara tebliğ edilmesi ya da UYAP aracılığıyla sisteme kaydı ve tarafların bu şekilde yeni duruşma gün ve saatinden haberdar olmalarının temini hususları değerlendirilmiş olup, bu değerlendirmenin Sakarya merkez ve mülhakat mahkemelerine ve hakimliklerine, Sakarya Baro Başkanlığı’na ve basın aracılığıyla halka duyurulması öngörülmüştür” denildi.

Sakarya Adalet Komisyonu Başkanlığı'nın 'Corona Virüsü Hakkında Alınacak Tedbirler' konulu yazısını görmek için tıklayınız