Duyuru Detayı

Avukatlar için yapılacaklar listesi

Değerli meslektaşlarımız,
‚ Elektrik, su, telefon, internet faturalarının ödenmiş olduğundan emin olunuz.


‚ İnternet tarayıcınıza, https://www.mevzuat.gov.tr/ isimli internet sitesini “sık
kullanılanlar” bölümüne eklemeyi unutmayınız; HMK, CMK ve İYUK’u tekrar
gözden geçiriniz.


‚ 01.06.2020 tarihinde e-smm kullanımı zorunlu hale geleceğinden
https://www.makbuztek.com.tr/ alan isimli internet sitesinden gerekli
yönergeleri izleyerek kayıt yaptırınız.


‚ https://www.makbuztek.com.tr/#/genel/ssslistesi üzerinden sık sorulan
soruları ve cevaplarını okumayı unutmayınız.


‚ Büronuzu, pandemi sonrası yeni koşullara göre yeniden düzenleyiniz. Sosyal
mesafenin korunması adına, büronuzdaki oturma sistemini değiştiriniz, misafirleriniz ile aranızdaki ve personeliniz arasındaki mesafeyi en az 1,5 metre olacak şekilde yapılandırınız. Mümkünse büronuzu dezenfekte ettiriniz.


‚ Bir süre daha yüzyüze görüşmeler yerine, çevrimiçi görüşmeler veya telefon yoluyla görüşmeler gerçekleştirmeye çalışınız. Ücretsiz video görüşmeleri için https://apps.google.com/meet/ isimli internet sitesinden vb diğer sitelerden yararlanabilirsiniz.


‚ Duruşmalara muhakkak kendi cübbenizle giriniz. Mümkün olduğunca baro birimlerinden ve başka meslektaşlardan emanet cübbe alıp kullanmayınız.


‚ İcra ve dava dosyalarınızın her birini ileride yoğunluğun artma olasılığı nedeniyle 15 Haziran 2020’den önce tek tek kontrol ediniz. Kendinizi, personelinizi ve teknik alt yapınızı daha önceden 15 Haziran’dan sonraki çalışma düzenine hazırlayınız.


‚ Ofis personelinizi salgın nedeniyle alınması gereken tedbirler ve uyulması gereken kurallar konusunda eğitiniz.

‚ Adliyeye, duruşmalara, avukat odalarına, ofisinize ve sair birimlere girerken ve çıkarken mutlaka ellerinizi dezenfekte ediniz.


‚ Salgın süresince standartlara uygun maskelerin özellikle mesai saatleri içinde ayrılmaz parçamız olduğunu unutmayınız.


‚ Adli iş ve işlemlerin yürütülmesinde zorunlu olarak gerekmedikçe müvekkillerinizin ve yakınlarının adli birimlere gelmemesini sağlayınız.


‚ Keşiflere, hacizlere giderken kalabalık araçları değil mümkün olduğunca kendi aracınızla gitmeyi tercih ediniz.


‚ 26 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe giren 7226 sayılı kanunla, dava açma, icra
takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İYUK, CMK ve HMK ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler önce 30 Nisan 2020'ye kadar bilahare 30 Haziran 2020’ye durduruldu. Dolayısıyla, olası hak kayıplarının engellenmesi adına, 1 Haziran’dan itibaren icra ve dava dosyalarınızı tek tek kontrol ediniz.


‚ İcra ve dava dosyalarınıza 15 Haziran 2020 tarihinden evvel göndereceğiniz evrakların –istisna haller hariç- işlem yapılmaksızın yalnızca dosyalarına aktarıldığını göz önüne alarak, yenileme, talep gibi işlemlerinize ilişkin evrak gönderimlerinizin notunu alarak, 15 Haziran 2020 sonrasında gerçekleştiriniz.


‚ 15 Haziran 2020 tarihinden itibaren yargı yerlerinde oluşması muhtemel olağanüstü yoğunluk nedeniyle, işlemlerinizi ifa ederken mümkün olduğunca UYAP’ı kullanmayı tercih ediniz.


‚ 65 yaş üstü üstadlarımız ve kronik rahatsızlığı olan meslektaşlarımız, dilerseniz, adli iş ve işlemlerinizin takibi için Avukatlık Yasası 42. madde uyarınca Barodan sizin yerinize avukat görevlendirilmesini talep edebilirsiniz.


‚ Sizin ve ailenizin sağlığı, işimizden ve her türlü hukuki muameleden çok daha önemli olduğu için sizin ve yakınlarınızın sağlığını korumak için her türlü önlemi alınız.