Duyuru Arşivi

TBB Duyuru 2022/48

Ankara, 22.06.2022 DUYURU NO:2022/48 08.06.2022 tarihli ve 7409 sayılı Kanunun 1.maddesi uyarınca 1136 sayılı Avukatlık Kanununun 16 ncı maddesine eklenen fıkra ile Avukatlık stajı...

TBB Duyuru 2022/47

Ankara, 20.06.2022 BARO BAŞKANLIĞI ………………………   DUYURU NO:2022/47 Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanl...

Merkez ve İlçe Adliyelerdeki İzinli Hakimler Listesi 24.06.2022

MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE SIRA NO GÖREV YERİ/UNVANI İZİN TÜRÜ İZİN AYRILIŞ    MUHTEMEL GÖREVE BAŞLAMA TA...

OPUZ KARARI

Kararı okumak için tıklayınız İstanbul Sözleşmesi'ni okumak için tıklayınız

Merkez ve İlçe Adliyelerdeki İzinli Hakimler Listesi 22.06.2022

MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE SIRA NO GÖREV YERİ/UNVANI İZİN TÜRÜ İZİN AYRILIŞ    MUHTEMEL GÖREVE BAŞLAMA TA...

Merkez ve İlçe Adliyelerdeki İzinli Hakimler Listesi 21.06.2022

MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE SIRA NO GÖREV YERİ/UNVANI İZİN TÜRÜ İZİN AYRILIŞ    MUHTEMEL GÖREVE BAŞLAMA TA...

Merkez ve İlçe Adliyelerdeki İzinli Hakimler Listesi 17.06.2022

MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE SIRA NO GÖREV YERİ/UNVANI İZİN TÜRÜ İZİN AYRILIŞ    MUHTEMEL GÖREVE BAŞLAMA TA...

Avukat Tamamlanması Gereken Bir Prosedürün Parçası Değil, Yargının Asli Ve Kurucu Unsuru Olan Bağımsız Savunmanın Temsilcisidir

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu, 09.07.2021 tarihli 2021/10258-S.21.16521 sayılı kararı ile savunma hakkının etkin bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla kolluk birimlerinde alınan ifadelerde, av...

2022 Yılı Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin Güncellenmesi Çalışmaları Hakkında

Göreve geldiğimiz günden beri Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin güncellenmesi, CMK Ücret Tarifesinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine eşitlenmesi taleplerimizi Adalet Bakanlığı ile her düzeyd...

Merkez ve İlçe Adliyelerdeki İzinli Hakimler Listesi 16.06.2022

MÜSTEMİR YETKİLİ HÂKİMLERİN İZİN DURUMLARINI GÖSTERİR LİSTE SIRA NO GÖREV YERİ/UNVANI İZİN TÜRÜ İZİN AYRILIŞ    MUHTEMEL GÖREVE BAŞLAMA TA...