Duyuru Arşivi

FAALİYET RAPORU

Değerli meslektaşlarımız, Baromuzun 2018-2020 yılına ait Faaliyet ve Mali Raporunu aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz. Rapor ayrıca CD'ye basılmış olup, birkaç gün içerisinde tüm meslekta...

DURUŞMA TAKİP SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIMIZ; Sessiz Adliyeler Projemiz kapsamında, Mobil Mübaşir – Duruşma Takip Sistemi, Baromuz tarafından devreye alınmıştır.  Sakarya Barosu Web sayfası ile entegre şekild...

Demir Ali'nin sana ihtiyacı var!

Ordu Barosu mensubu meslektaşlarımız Av. Ezgi & Av.İbrahim Bayraktar’ın oğulları minik Demir Ali yürümek için yardımlarınızı bekliyor. Demir Ali'ye umut olabiliriz! Demir Ali adına kurul...

İzleme kurulu hakkında

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulu üyeliği hakkında bilgileri görmek için lütfen tıklayınız

ARZUHALCİLER İLE İLGİLİ ÖRNEK DİLEKÇE

Dilekçeyi indirmek için tıklayınız

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Tavsiye Kararı Hakkında

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan alınan 14.08.2020 ve 2020/68719-S.20.74757 sayılı tavsiye kararlarının bir örneği ekte gönderilmiştir. TBMM Kamu Denetçiliği Kurumunun ...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 18.08.2020 Günlü 90822 Sayılı, “Vergi Tevkifatı ve Mahsubu” Konulu Yazısı

7194 sayılı Kanunun 16.maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94.maddesine eklenen “9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile 19/3/1969 sayılı Avukatlık Kanunu uyarınca ka...

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında.

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 01.09.2020 günlü 31232 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilgilerin...

Yargıda Şeffalığa İlişkin İstanbul Bildirgesi Hakkında

Yargıtay Birinci Başkanlığı'nın; "Yargıda Şeffaflığa İlişkin İstanbul Bildirgesi ve İstanbul Bildirgesinin Etkili Biçimde Uygulanması İçin Tedbirler” kitapçığına https://www.yargitay.go...

Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü programı

Programı görmek için tıklayınız