Duyuru Arşivi

AİLE HUKUKUNDA HMK İSTİNAF UYGULAMALARI SEMİNERİ

15 Eylül Cumartesi günü saat 10.30’da Baromuz Konferans Salonunda, sunumunu Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan’ın yapacağı “ Aile Hukukunda...

BARO LEVHASI DÜZENLEME FORMU

2018-2020 donemi Baro Levhası basılacak olup; bilgi güncelleme formu ekte yer almaktadır. Mevcut bilgilerinde güncelleme yapmak ve güncel fotoğraf (mümkünse cübbeli) verm...

DUYURU NO:2018/29 AİHM CARGİLL DAVASININ ÖZET ÇEVİRİSİ HAKKINDA

Bursa Barosu Başkanlığı'nın başvurusu üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından "Cargill Davası" ile ilgili verilen 19.06.2018 günlü 25680/05 Başvuru Nolu, T&...

YARGITAY 19. CEZA DAİRESİNİN 10/05/2018 TARİH VE 2018/3072 ESAS, 2018/5874 KARAR SAYILI İLAMI HK.

Yargıtay 19. Ceza Dairesinin 10/05/2018 tarih ve 2018/3072 Esas, 2018/5874 Karar Sayılı İlamı Hakkında. 18.05.2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, Gaziantep Bölge Adliye Mah...

VERGİ ve BARO AİDAT BORCU YAPILANDIRMASI, MATRAH ARTIRIMI

SON GÜN 31.07.2018!! 18.05.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7143 sayılı "Vergi ve Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun" kapsamında Baro aidatları, ve...

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT “YABANCI ÜLKE ADLİ VEYA İDARİ MAKAMLARINCA VERİLEN KARARLARIN TESCİLİNE YÖNELİK AÇIKLAMA”

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından gönderilen, “yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararların tesciline yönelik açıklama&r...

DUYURU NO:2018/10 YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU KARARI HAKKINDA

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca kabul edilen iş bölümüne ilişkin 09.02.2018 günlü 2018/1 sayılı kararın bir örneği ektedir. Ek.1  

SAKARYA BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ 2017-2018 DÖNEMİ TEZ SUNUM TARİHLERİ

TEZ SUNUMU HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAZISI 1)Tez sunumları 6’şarlı gruplar halinde, grup çalıştırıcısı Merkez Üyesi nezaretinde önceden ilan edilen yer ve saatte yapılacaktır....

AVUKATLIK KİMLİĞİNİN RESMİ KİMLİK OLARAK KABUL EDİLMESİ HAKKINDA

Avukatlık kimliklerinin, bankacılık işlemlerinde resmi kimlik olarak kabul edilmemesine dayanak gösterilen "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Ö...

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU VERGİDE E-TEBLİGAT UYGULAMASINDA VERİLEN CEZALARIN DAYANAĞININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA KARAR VERDİ.

27 Ağustos 2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 456 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu h&uu...

SAKARYA BAROSU 2017-2018 YILI STAJ EĞİTİM DERS PROGRAMI

SAKARYA BAROSU 2017-2018 YILI STAJ EĞİTİM DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ