Duyuru Arşivi

2018 YILI TERCÜMAN BİLİRKİŞİ İLANI

T.C. SAKARYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI   İ L Â N   Adlî Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa G&oum...

DUYURU NO: 2017/57 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ HK.

Konu "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi" hakkında. 02.01.2017 tarih ve 29936 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlü...

DUYURU 2017 / 53 YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULU KARARI HK.

18.07.2017 günlü 30127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 11.07.2017 günlü 245 sayılı “İş Bölümü Değişikliği Kar...

DUYURU 2017 / 55 E-İMZA HK.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 07.08.2017 günlü yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir. Söz konusu yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Hab...

DUYURU 2017 / 54 MUNZAM EMEKLİLİK HK.

DUYURU NO:2017 / 54 Bilindiği üzere Yönetim Kurulu’nun 7 – 8 Ekim 2013 tarihli toplantısında, avukatlar arasında dayanışmayı teşvik etmek, avukatların ilerleyen yaşlarında yaş...

DUYURU NO:2017/38

Konu 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında...

DUYURU NO: 2017/31

İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurulu kararı ile Birliğimizi temsil eden bir üyenin üyeliğinin düşürüldüğü bildirilmiştir. Düşürülen üyenin yerine İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu'nun Genel Kurulun oluşu...

DUYURU NO: 2017/31

İstanbul Tahkim Merkezi Genel Kurulu kararı ile Birliğimizi temsil eden bir üyenin üyeliğinin düşürüldüğü bildirilmiştir. Düşürülen üyenin yerine İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu'nun Genel Kurulun oluşu...

2016-2017 EĞİTİM PROGRAMI STAJYER AVUKATLAR TEZ SUNUM TARİHLERİ

2016-2017 EĞİTİM PROGRAMI STAJYER AVUKATLAR TEZ SUNUM TARİHLERİ

2016-2017 EĞİTİM PROGRAMI STAJYER AVUKATLAR TEZ SUNUM TARİHLERİ

2016-2017 EĞİTİM PROGRAMI STAJYER AVUKATLAR TEZ SUNUM TARİHLERİ

BARO BAŞKANIMIZ AV. ZAFER KAZAN AYDIN'DA DÜZENLENEN PANELDE KONUŞTU

Nisan ayında referanduma gidilecek olması nedeni ile ülkemizin pek çok ilinde çeşitli STK’lar ve Baroların düzenlemiş olduğu panellerde Anayasa Değişikliği tartışılmaya devam ediyor. Aydın Söke Atatü...

BARO BAŞKANIMIZ AV. ZAFER KAZAN AYDIN'DA DÜZENLENEN PANELDE KONUŞTU

Nisan ayında referanduma gidilecek olması nedeni ile ülkemizin pek çok ilinde çeşitli STK’lar ve Baroların düzenlemiş olduğu panellerde Anayasa Değişikliği tartışılmaya devam ediyor. Aydın Söke Atatü...