Duyuru Arşivi

AVUKATLIK KİMLİĞİNİN RESMİ KİMLİK OLARAK KABUL EDİLMESİ HAKKINDA

Avukatlık kimliklerinin, bankacılık işlemlerinde resmi kimlik olarak kabul edilmemesine dayanak gösterilen "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Ö...

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU VERGİDE E-TEBLİGAT UYGULAMASINDA VERİLEN CEZALARIN DAYANAĞININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA KARAR VERDİ.

27 Ağustos 2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 456 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu h&uu...

SAKARYA BAROSU 2017-2018 YILI STAJ EĞİTİM DERS PROGRAMI

SAKARYA BAROSU 2017-2018 YILI STAJ EĞİTİM DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ  

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE HAKİM ADAYI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU HK.

DUYURU NO:2017/63     Konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Hakim Adayı Belirlenmesine İlişkin Duyuru Hakkında.    ...

DUYURU NO: 2017/62 BÖLGE ADLİYE VE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ HK.

DUYURU NO:2017/62     Konu 06.08.2015 tarih - 29437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bölge Adliye ve Ad...

DUYURU NO: 2017/61 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU HK.

DUYURU NO:2017/61   Konu   25.10.2017 günlü ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7036 sayılı "İş Mahkemeleri Kanunu&quo...

OHAL KAPSAMINDAKİ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA AVUKATLARIN SAVUNMA HAKLARININ KISITLANMASI KONULU KONFERANS HK.

"OHAL Kapsamındaki Soruşturma ve Kovuşturmalarda Avukatların Savunma Haklarının Kısıtlanması Konulu Konferans" hakkındaki yazı

2018 YILI TERCÜMAN BİLİRKİŞİ İLANI

T.C. SAKARYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI   İ L Â N   Adlî Yargı Adalet Komisyonumuzca “Ceza Muhakemesi Kanununa G&oum...

DUYURU NO: 2017/57 AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ HK.

Konu "Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi" hakkında. 02.01.2017 tarih ve 29936 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlü...

DUYURU 2017 / 53 YARGITAY BİRİNCİ BAŞKANLIK KURULU KARARI HK.

18.07.2017 günlü 30127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 11.07.2017 günlü 245 sayılı “İş Bölümü Değişikliği Kar...

DUYURU 2017 / 55 E-İMZA HK.

Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 07.08.2017 günlü yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir. Söz konusu yazıda; Ulaştırma, Denizcilik ve Hab...