Avukatlara Yönelik Bireysel Başvuru Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri Eğitimi

Avukatlara Yönelik Bireysel Başvuru Usulü ve Kabul Edilebilirlik Kriterleri Eğitimi

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi kapsamında avukatların farkındalıklarını, bilgilerini ve temel becerilerini artırmak amacıyla bireysel başvuru usulleri ve kabul edilebilirlik kriterleri konusunda meslek içi eğitim semineri düzenlenecektir. 9-10 Şubat 2019 tarihinde Sakarya’da düzenlenecek eğitim programında Anayasa Mahkemesinin kabul edilmezlikle sonuçlandırdığı gerçek kararlar, interaktif öğrenme yöntemiyle ele alınacaktır. Eğitimde aşağıdaki konular yer alacaktır:

  • Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruya giriş: Anayasa Mahkemesinin inceleme yetkisinin kapsamı
  • Bireysel başvuruda olağan hukuk yollarının tüketilmesi kuralı ve başvuru süresi
  • Açıkça dayanaktan yoksunluk
  • Nitelikli dilekçe hazırlama ve başvuru yapma

Eğitim ücretsiz ve 1 tam gün sürmektedir.

Cumartesi ve Pazar günü iki farklı grupla eğitim gerçekleştirilecektir. Gruplar 30 kişi ile sınırlandırılmıştır.

Eğitimler avukatlara yönelik olup eğitim sonunda tüm katılımcılara sertifika verilecektir.

Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru Sisteminin Desteklenmesi Ortak Projesi, Türkiye’de yargı kurumlarını Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hak­ları Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa Birliği müktesebatı ile güvence altına alınan hak ve özgürlüklere uyumlu olacak şekilde güçlendirerek, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru sistemini desteklemek ve gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla yürütülmektedir.

Projenin avukat eğitimi bileşeni Türkiye Barolar Birliği eşgüdümünde barolarla birlikte yürütülmektedir.

Eğitim programı için lütfen tıklayın.