Haber Detayı

İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinin iptaline ilişkin basın açıklaması

Sakarya Barosu Başkanı Av. Abdurrahim Burak, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal etmesi nedeniyle bir açıklama yayımladı.

Başkan Burak’ın açıklaması:

“Hukuk kıymetlidir. Adalet ise hukuktan da kıymetlidir. Hukukun içinde adalet yok ise hukuk adaletsizliğe hizmet eder hale gelir. O sebeple adaletsizliğe yol açmayacak kararlar almak zaruridir.

YSK’nın almış olduğu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptali için şunu söyleyebilirim; ortada bir hukuksuzluk, usulsüzlük, hile, hırsızlık var ise seçimler iptal edilsin ancak ilke kararlarına bakmak gereklidir, bugüne kadar var olan örneklere bakmak gereklidir.

Köklü bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti hukukta içtihatlara, ilke kararlarına hep uymuştur; devletler saygınlıklarını ve güvenirliliklerini bu şekilde kazanır. Seçimler iptal edilecek ise, usulsüz görev aldığı söylenen sandık başkanı, sandık görevlisinin görev aldığı İstanbul ilindeki tüm seçimlerin iptali gerekir. Büyükşehir’i iptal edeyim, muhtarlık ve ilçe belediye başkanlık seçimlerini iptal etmeyeyim anlayışı adil ve hukuki değildir.

Seçimlerin iptaline yönelik YSK’nın gerekçeli kararını tam metni ile okumadık bilemiyoruz, delilleri incelemedik bilemiyoruz. Ortada seçimlerin iptalini gerektirecek bir usulsüzlük vardı ise bu tüm seçimleri; ilçe belediye, muhtarlık seçimi hepsini kapsamalıydı. Doğru olan bu idi. Seçmece olarak sadece bir seçimin, Büyükşehir’in iptali halkta bu karara karşı güvensizlik yaratır. Biz adaletli bir hukukçu olarak doğruyu söylemeye mecburuz” dedi.