Haber Detayı

İnsan Hakları Merkezi, Mülteci Hukuku Semineri’nde

Mülteci Hakları Merkezi tarafından, Avukatlara Yönelik Mülteci Hukuku Semineri düzenlendi. Düzenlenen seminere Sakarya Barosu’nu temsilen, Sakarya Barosu İnsan Hakları Merkezi üyeleri Av. Ali Fethi Gürler ve Av. Uğurcan Saraç katıldı.

İstanbul’da gerçekleştirilen ve 2 gün süren seminerde, ‘Sınır Dışı ve İdari Gözetim Prosedürleri Bağlamında AİHM İçtihatları ve Başvuru Yolları’ başlıklı konu, Türkiye’nin farklı il barolarından katılan birçok avukata detaylı olarak anlatıldı.

Adli Yardım bürolarının önemine vurgu yapıldı

Seminerde; son yıllarda ülkelerindeki savaş ve zulüm olaylarından kaçarak Türkiye’ye sığınan mültecilerin sayısında çok büyük bir artış oluşması nedeniyle; mültecilere yönelik hukuki yardımın büyük önem taşıdığı, bu kapsamda barolar bünyesindeki Adli Yardım bürolarının önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu çerçevesinde düzenlenen uluslararası koruma, sınır dışı ve idari gözetim prosedürleri incelendikten sonra ulusal mahkemeler nezdinde de önemli bir referans olarak kabul edilen AİHM içtihatları, sınır dışı ve idari gözetim konuları özelinde katılımcı avukatlarla paylaşıldı.