Haber Detayı

‘Ulusal İltica Siteminin Kuvvetlendirilmesi’ projesi kapsamında barolarla çalıştay

Sakarya Barosu CMK ve Adli Yardım Koordinatörü Av. Alim Mert, ‘Türkiye’nin Ulusal İltica Siteminin Kuvvetlendirilmesi’ projesi kapsamında düzenlenen çalıştaya katıldı.                                                                                                                               

Ankara’da gerçekleştirilen, faydalanıcısı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, uygulayıcısı ise Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) olan, “Türkiye'nin Ulusal İltica Sisteminin Kuvvetlendirilmesi” projesi kapsamında düzenlenen ve çeşitli baroların temsilcilerinin katıldığı çalıştaya, Sakarya Barosu’nu temsilen CMK ve Adli Yardım Koordinatörü Av. Alim Mert katıldı.

Çalıştayda, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi ve yabancıların adli yardıma erişimlerinin iyileştirilmesi vurgulandı.