Haber Detayı

Kadın Hakları Merkezi Nafaka Çalıştayında

Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Betül Uruk ve merkez üyesi Av. Merve Çakmakçı, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) öncülüğünde gerçekleştirilen Nafaka Çalıştayına katıldı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Av. Özdemir Özok Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Nafaka Çalıştayına 54 baronun temsilcileri katılırken, Sakarya Barosu’nu Uruk ve Çakmakçı temsil etti.

Çalıştayda, nafaka hakkına müdahalenin Türkiye’nin de tarafı olduğu CEDAW ve İstanbul Sözleşmesine aykırı olduğu, Türk Medeni Kanunu düzenlemelerinin mevcut toplumsal ihtiyacı karşılamada yeterli olduğu ve mevzuat değişikliğine ihtiyaç duyulmadığı vurgulandı.

Ayrıca uygulamadaki diğer sorunlar değerlendirilerek kadın yoksulluğunun yapısal sebepleri üzerinde duruldu.

Çalıştay sonrasında TÜBAKKOM, katılımcı baroların da görüşünü alarak bir sonuç bildirgesi yayınladı.

Sonuç bildirgesi için tıklayınız