Haber Detayı

DENETİMLİ SERBESTLİKTEN YARARLANAN HÜKÜMLÜLERE BAROMUZDAN EĞİTİM

Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Sakarya Barosu tarafından denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülere verilen eğitimler devam ediyor.

Sakarya Barosu CMK ve Adli Yardım Koordinatörü Av. Alim Mert tarafından denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler için verilen eğitimde “Başkalarının Haklarına Saygı, Hukuki Hak ve Sorumluluklar, İnsan Hakları ve Adalet, Adil Yargılama” konuları işleniyor.

TOPLUM DÜZENİNE UYUM

2016 yılından itibaren uygulanmaya başlayan “denetimli serbestlik” ile hükümlüler yasa kapsamı dahilindeki suçların infazının bir kısmını dışarıda denetim altında tutularak tamamlıyor. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Sakarya Barosu’nun vermiş olduğu bu eğitimlerle hükümlülerin, sosyal hayata kazandırılması ve toplum düzenine uyumunun sağlanması amaçlanıyor.