Haber Detayı

“ADALETE ERİŞİM İÇİN ADLİ YARDIM UYGULAMALARININ GELİŞTİRİLMESİNE DESTEK PROJESİ” TOPLANTISI YAPILDI

17/18 Kasım tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteği ile yürütülen “Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi” kapsamında İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği ve Adalet Bakanlığı bünyesinde avukatlar, hakimler, savcılar ve STK temsilcilerinin iştirak ettiği toplantıya Sakarya Barosu’nu temsilen CMK ve Adli Yardım Koordinatörü Av. Alim Mert ile birlikte Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Esra Turgut katıldı.

ETKİN AVUKATLIK HİZMETİ

Barolar, Adalet Bakanlığı ile STK’lar arasında, adli yardım süreci dahilinde, daha hızlı ve kolay bir şekilde işlerlik kazandıracak bir ağ kurulması gerektiğine dikkat çekilen toplantıda avukat atamalarında yaşanan bölgesel sorunlar da görüşüldü.

Sakarya Barosu adına toplantıya katılan Av. Alim Mert ve Av. Esra Turgut, CMK ve Adli Yardım görevlendirmelerinde gerek mevzuat, gerekse uygulamadan kaynaklanan sorunları çözüm önerileri ile birlikte sunarak, bu alandaki avukatlık hizmetlerinin etkinliğinin arttırılmasının gerekliliğine dikkat çektiler.

CMK YAPISI DÜZENLENSİN

Sakarya Barosu temsilcileri Av. Alim Mert ve Av. Esra Turgut, adalete erişim ve etkin avukatlık hizmetlerine ulaşımın, adli yargılamanın bir gereği ve vatandaşlarımızın temel hakkı olmasına vurgu yaparak, etkin savunma ve adil yargılanmanın sağlanması için en başta avukatların hak ettikleri avukatlık ücretini alması için “Avukatlık asgari ücret tarifesinin” uygulanması gerektiğini ifade ettiler.

Sakarya Barosu CMK ve Adli Yardım Koordinatörü Av. Alim Mert tarafından, CMK gereğince görevlendirilen avukatların verdiği avukatlık hizmetlerinin niteliğini arttıracak etkili bir denetim mekanizması oluşturulması gerektiği ifade edilirken, ‘sürekli eğitim’, iyi örgütlenmiş kurumsal ve profesyonel yönetim ve bütün bunlara ilişkin yasal alt yapının yeniden düzenlenmesi konuları da gündeme getirildi.

 

yangına dayanıklı ahşap kapı