Haber Detayı

KADINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKI TANINMASININ 83.YILDÖNÜMÜ

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin, kadın erkek eşitliği açısından en önemli adımlarından “Kadına seçme seçilme hakkını” tanıyan yasanın 83. Yıl dönümünde Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Esra Turgut tarafından bir mesaj yayımlandı.

 Av. Esra Turgut tarafından kamuoyu ile paylaşılan basın açıklamasında diğer birçok dünya ülkesinden önce kadınlarımıza tanınan seçme seçilme hakkına rağmen 2017 Türkiye’sinde, kadın erkek arasındaki cinsiyet eşitsizliğinin gerek sosyal, gerek iş, gerek siyasal alanda giderek artmakta olduğuna dikkat çekti.

 EŞİTSİZLİKTE 131. SIRADAYIZ

 Paylaşmış olduğu basın açıklamasında, Dünya Ekonomi Forumu tarafından yapılan Cinsiyet Eşitsizliği verilerini paylaşan Av. Esra Turgut, 144 dünya ülkesi arasında Türkiye’nin cinsiyet eşitliği sıralamasında 131. sırada bulunduğuna dikkat çekti.

  Demokratik bir toplum için kadınların güçlendirilmesi, çalışma alanlarının genişletilmesi, eğitim, sağlık, istihdam, hukuk, siyaset vb. alanlarda eşit fırsat imkânlarından yararlanmalarının sağlanması önem taşımaktadır. Kadınların yeterince temsil edilmediği bir siyasi yapı Türkiye’yi çoğulcu demokratik bir rejime ve çağdaş uygarlık seviyesine taşımakta zorlanacaktır. Kadınların siyasette yeterince temsil edilmediği bir ortamda Türkiye’yi geleceğe taşıyacak ortak akıl ortaya çıkamayacaktır.” şeklinde kaleme aldığı basın açıklamasında kadının eşit oranda yer almadığı temsil edilmediği toplumlarda demokrasinin tam olarak işlerlik kazanamayacağına dikkat çeken Av. Esra Turgut:

SADECE SEÇEN DEĞİL SEÇİLEN KADINLAR

Daha iyi bir dünya için; siyasetin içinde sadece seçen değil, seçilen kadınların da çoğalması dileğiyle, tüm kadınların Dünya kadın hakları günü ve ülkemizdeki kadınlarımızın seçme ve seçilme haklarını edinmelerinin 83. yıldönümü kutlu olsun.” dedi.

Sakarya barosu Kadın Hakları merkezi başkanı Av. Esra Turgut’un Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınmasının 83. Yıl dönümünde kamuoyu ile paylaşmış olduğu basın açıklaması şu şekilde:

 

                              SAKARYA BAROSU KADIN HAKLARI MERKEZİ

      5 ARALIK KADINA SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ TANINMASI

                                    BASIN AÇIKLAMASI (05.12.2017)

 

4 Ekim 1926'da yürürlüğe konan Türk Medeni Kanunu ile aile ve sosyal çevrede birey olarak yerini alan Türk kadını, 5 Aralık 1934 yılında da milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde ederek Türk siyasi hayatında söz sahibi olmuştur.

Her ne kadar Türk Kadını, diğer birçok dünya ülkesinden önce bu hakka kavuşmuşsa da günümüze kadar gelen zaman içinde, toplumsal cinsiyet kalıplarının güçlü̈ olduğu bizim gibi ülkelerde bu haktan etkin bir şekilde yararlanıldığı görülememektedir.

 EŞİTSİZLİK ARTIYOR

 İlk kez 2006’da yapılan kadınlar ve erkekler arasındaki eşitsizlik oranı araştırması bu yıl da Dünya Ekonomi Forumu tarafından yapılarak, araştırma sonucu açıklanmıştır. Dışarıdan bakıldığında teknolojinin gelişmesi ve modern yaşamın hakimiyeti bize kadın erkek eşitliği konusunda ilerleme kat ettiğimizi düşündürse de gerçekler düşünülenin aksinedir. Tüm dünyada bu konuyla ilgili gözle görünür bir gelişme sağlanamadığı gibi ülkemizde bu durum daha da kötüye gitmektedir. Dünya Ekonomi Forumu tarafından yapılan Cinsiyet Eşitsizliği araştırmasında tam 144 ülkenin verileri kullanılmıştır. Türkiye, cinsiyet eşitsizliği oranında 144 ülke arasında 131. Sırada yer almaktadır. 2017’de Türkiye’deki üst düzey yöneticilerin sadece yüzde 18’i kadındır. 2017’de Türkiye’deki uzman meslekler ve teknik elemanlar arasındaki kadınların oranı %39 olup, dünya genelinde ise Türkiye 104. sırada yer almaktadır. Yapılan hesaplamalara göre bugünkü koşullar aynı şekilde devam ederse dünyada kadın-erkek ücret eşitliği 217 yıl sonra sağlanabilecektir. Son yıllarda kadın erkek arasındaki cinsiyet eşitsizliğinin arttığı ülkelerden biri de ne yazık ki Türkiye’dir.

 DEMOKRATİK BİR TOPLUM İÇİN

 Ayrımcılığı tetikleyen kalıplara ve önyargılara karşı çıkarak gerek sosyal, gerek iş gerekse de siyaset alanında toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışını benimsememiz gerekmektedir.

 Demokratik bir toplum için kadınların güçlendirilmesi, çalışma alanlarının genişletilmesi, eğitim, sağlık, istihdam, hukuk, siyaset vb. alanlarda eşit fırsat imkânlarından yararlanmalarının sağlanması önem taşımaktadır. Kadınların yeterince temsil edilmediği bir siyasi yapı Türkiye’yi çoğulcu demokratik bir rejime ve çağdaş uygarlık seviyesine taşımakta zorlanacaktır. Kadınların siyasette yeterince temsil edilmediği bir ortamda Türkiye’yi geleceğe taşıyacak ortak akıl ortaya çıkamayacaktır.

 TEMSİLİN YARISI KADINLARINDIR

 Sahada özveriyle çalışan kadınlarımızın seçilme hakkını kullanması konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini bekliyoruz. Seçmen nüfusunun yarısını kadınlar oluşturuyorsa, temsilin yarısı da kadınlarındır”

Daha iyi bir dünya için; siyasetin içinde sadece seçen değil, seçilen kadınların da çoğalması dileğiyle, tüm kadınların Dünya kadın hakları günü ve ülkemizdeki kadınlarımızın seçme ve seçilme haklarını edinmelerinin 83. Yıldönümü kutlu olsun.

                                                                                                                            

                                                                                                                 SAKARYA BAROSU

                                                                                                KADIN HAKLARI MERKEZİ

yangına dayanıklı ahşap kapı