Haber Detayı

BAROMUZ KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Mücadele”  konulu bir eğitim programı yapıldı. Geçtiğimiz hafta Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen eğitim seminerine Sakarya Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Av. Esra Turgut ile CMK ve Adli Yardım Koordinatörü Av. Alim Mert katıldı.

HUKUKİ SÜREÇ

Av. Esra Turgut   yaptığı konuşmasında, İstanbul Sözleşmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesi hakkındaki  kanunlar hakkında bilgi verirken kadına yönelik şiddeti önlemeye yönelik alınacak önleyici ve destekleyici tedbirler ile şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi bulunan kadınların izlemesi gereken hukuki süreci anlattı.  

Av. Alim Mert ise şiddet mağduru kadınların, adalete erişiminde yasa ve uygulamadan kaynaklanan sorunlar ile mağdur hakları konusunda yapılması gereken bir takım mevzuat değişikliklerine dikkat çekti.

DOSYALARININ ÇOĞU ŞİDDET İÇERİYOR

Sakarya Barosu Adli Yardım biriminde 300’e yakın avukatın görev aldığını, her gün adli yardım bürosuna onlarca başvuru yapıldığını belirten Av. Alim Mert, Baroya yansıyan bu vakaların bir kısmına danışma hizmeti verilirken, bir kısmı için de hakkında dava açılmak üzere görevlendirme yapıldığını belirtti. Bu görevlendirmelerin büyük oranda aile hukukuna ilişkin anlaşmazlıklar üzerine olduğuna vurgu yapan Av. Alim Mert bu dosyaların çoğunlukla kadına yönelik şiddet içerdiğine dikkat çekti.

Sakarya Barosu’nun konuya ilişkin ilimizde çok önemli bir sosyal görev üstlenmekte olduğunu ifade eden Av. Alim Mert, adli yardım bütçesinin; Adalet Bakanlığı tarafından karşılandığını ve sınırlı imkanlara sahip olduklarını belirterek: 

ORTAK SORUMLULUĞUMUZ

“Sosyal görevleri olan kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimler ve sivil toplum örgütlerinin, baro adli yardım büroları aracılığıyla yapılan bu hizmete katkı sağlaması durumunda hizmet daha da yaygınlaştırılabilir. Mali açıdan güçsüz, şiddet mağduru kadınlar ile engelliler, çocuklar, mülteciler gibi toplumun kırılgan kesimlerinin adalete erişiminin önündeki engelleri kaldırmak ortak sorumluluğumuzdur.” dedi.

yangına dayanıklı ahşap kapı