Staj İçin Gerekli Evraklar

Baromuza Staj Başvurusunda Bulunanlar İçin İstenen Belgeler

                                                                                                               LÜTFEN TÜM AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ!

BAŞVURU EVRAKLARINI TOPARLAMADAN ÖNCE BAROMUZ SİTESİNDE YER ALAN STAJ YOL HARİTASI BÖLÜMÜNÜ MUTLAKA OKUYUNUZ.
Staj süresince ücretli bir işte çalışmamanız ve SSK, Bağ-Kur,Emekli Sandığı Kurumlarına kayıtlı olmamanız gerekmektedir. Aksi tespit edildiği taktirde stajınız İPTAL edilecektir.
Hazırlanan evraklar, Pazartesi günleri toplanan Yönetim Kurulu toplantı gündemine alınabilmesi için Cuma Gününe kadar Baro Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.
Staj Başvurunda bulunacak Stajyer Avukatların avukatlık ile birleşmeyen herhangi bir resmi görevde bulunulmuş ise çalıştığınız kurumdan, Baro tarafından yazışma yapılarak görev yaptığınız süre içindeki sicil özetiniz istenmekte olup, ayrıca Ohal nedeniyle Sakarya, Ankara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları ve görevde bulunduğunuz ilin Cumhuriyet Başsavcılığı ile de yazışma yapılarak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) mensupluğu iddiası ile ceza soruşturması yapılıp yapılmadığının ve Ohal KHK’ları kapsamında görevinize son verilip verilmediğinin bildirilmesi istenilmektedir. Başvurunuz ilgili belge cevapları Baromuza ulaştıktan sonra Baro yönetimi için gündeme alınacak olup, bahsi geçen bu yazışmalar tamamlanmadan gündeme alınmayacaktır.
                                                                              EKSİK BELGELERLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR!

01.01.2020 'DEN İTİBAREN İSTENEN BELGELER AÇIKLAMA
1 İstem Dilekçesi 1 adet istenmektedir. (EKTE VERİLMİŞTİR)
2 Nüfus cüzdanı örneği 2 adet istenmektedir. 
3 İkametgah belgesi.  1 adet istenmektedir. Yerleşim yeri belgesi e-devletten alınabilir. Sadece Sakarya ikametgahı kabul edilmektedir.
4 Sabıka Kaydı-Adli Sicil 1 adet arşiv kayıtlı istenmektedir. Lütfen aldığınız belgede nüfus bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. E-devletten alınan sabıka kaydı kabul EDİLMEKTEDİR. Adliye ya da Kaymakamlıklardan da alınabilir. Staj süresinde veya öncesinde evlilik-boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, anne-baba adı gibi vs. nedenlerle nüfus bilgilerinde değişiklik olanlar için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde adliyeden alınabilen arşiv kayıtlı sabıka kaydı istenmektedir.
5 Nufüs Kayıt Örneği Nufüs Kayıt Örneği veya E-Devletten alınan KAREKOD'lu belge
6 Sağlık raporu.  1 adet istenmektedir. Avukatlık yapmaya engel Bedenen ve Ruhen(akılca) malul olmadığına dair resmi tabipliklerin herhangi birinden alınacak doktor raporu. 
7 Beyan Dilekçesi 1 adet istenmektedir. (EKTE VERİLMİŞTİR)
8 Takdim Belgesi 2 adet istenmektedir.  Baromuza aktif olarak kayıtlı olan 2 avukat tarafından imzalatılması gerekmektedir. (EKTE VERİLMİŞTİR)
9 Avukat Raporu Avukatlık Kanununun 19. Maddesine göre düzenlenen rapor. EN AZ 5 YILLIK KIDEME SAHİP LEVHAMIZA KAYITLI AVUKAT TARAFINDAN  İMZALATILMASI GEREKMEKTEDİR. (EKTE VERİLMİŞTİR)
10 Yanında Staj Yapılacak olan
Avukatın Olur Belgesi (Muvaffakatname)
(SAKARYA BAROSU LEVHASINA KAYITLI MESLEKTE BEŞ YILINI DOLDURMUŞ AVUKAT TARAFINDAN İMZALANIR) (EKTE VERİLMİŞTİR)
(BU BELGE 2. ALTI AYLIK STAJA BAŞLAMADAN BİR HAFTA ÖNCE TESLİM EDİLECEKTİR.)
11 SGK Hizmet Dökümü 1 adet istenmektedir. Ssk-4a, Bağ-Kur-4b ve Emekli Sandığı-4c- kurumlarına ait başvuru yaptığınız tarih itibariyle tescil kaydı tespiti bölümünden alınacak olan, aktif olarak kaydınızın olup olmadığını gösterir belge. Herhangi bir sgk müdürlüğünden veya  https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu  linkinden alınabilir.
​Kurumların herhangi birinde geçmişe ait kaydınız varsa hizmet dökümü alınması gerekmektedir.  Sorgulamada çıkan bilginin karekodlu olması önem arz etmektedir. Askerlik, askeri okul, polis okulu terk durumları vs. nedenlerle Emekli  sandığı-4c de iştirakçi olarak  kaydınızın  çıktığı  durum  da  belge  veya dilekçeniz gerekmektedir.
12 4.5x6 cm ve 6x9 ebatlarında vesikalık
 fotoğraf
6x9 Ebatında 1 Adet 4,5x6 ebatında 6 adet. Erkekler için kravatlı, arka fon beyaz olarak, düz cepheden  ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde çektirilmesi gerekmektedir.
13 Memur ise Sicil Özeti Memuriyet Sicil özetine dair disiplin yönünden soruşturma ve kovuşturma
gerektirir bir fiil bulunup bulunmadığını gösterir belge 
14  Fakülte Diploması veya
Geçici Mezuniyet Belgesi
**2 adet istenmektedir. Mezun olunan Fakülteden aslı gibidir onaylı suretinin veya noterden onaylı suretinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
Belgeniz fakülteden onaylı alınmış ise; Öğrenci İşleri Dekanı, Müdürü, Şefi veya Yardımcıları yada Daire Başkanı ve Fakülte Sekreteri tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu şekilde değil ise lütfen Noterden onaylatınız.
**Belgeniz süreli olarak verilmiş geçici mezuniyet belgesi ya da ilgili makama olarak düzenlenmiş ise ruhsat aşamasında bakanlık tarafından kabul edilmemekte olup, staj döneminiz boyunca mezuniyetinize dair istenen şartlardaki belgenizi dosyanıza sunmanız gerekmektedir. 
**Yine ayrıca yurt dışındaki üniversite mezunlarının ek olarak diplomasının Türkçe noter onaylı örneği ile Yüksek Öğretim Kurulu’nca düzenlenen denklik belgesi ve fark ya da eksik derslerin tamamlandığına dair belge sunmaları gerekmektedir.
**Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Hukuk Fakültesi mezunlarının diplomaya ek olarak Sınav Sonuç Belgesi de sunmaları gerekmektedir.
**Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ÖSYM sonuç belgesinde yazan üniversiteden yine Kıbrıs içi farklı bir Üniversiteye geçiş yapanlar ayrıca YÖK'ten Anlaşmaya Uygunluk belgesini dosyalarında sunmaları gerekmektedir.
NOT: STAJ SÜRENİZ İÇERİSİNDE İKİNCİ ALTI AYLIK Avukat yanı staj DÖNEMİNİZE GEÇTİĞİNİZDE ilk üç ayın sonunda ve altı ayın sonunda staj yaptığınız avukat tarafından kesin olarak tarih belirten rapor verilmesi ve bu raporların en geç 10 gün içinde Baroya ulaştırılması gerekmektedir.
Staj yapacağınız avukatın ilk üç ay ve ikinci üç aylık vereceği örnek rapor dilekçeleri için tıklayınız.
Lütfen örnek dilekçe üzerinde boşluk doldurma işlemi yapmayınız.