Hakimlik, Öğretim Üyeliği ve Noterlikten Gelip Baromuza Ruhsat Başvurusunda Bulunanlar İçin Gerekli Evraklar

Hakimlik-Öğretim Üyeliği ve Noterlikten Gelip
Baromuza Ruhsat Başvurusunda Bulunanlar İçin İstenen Evraklar
LÜTFEN OKUYUNUZ!
İstenen belgelere ek olarak kaydınızın silik olduğu dönemde avukatlık ile birleşmeyen herhangi bir resmi görevde bulunulmuş ise çalıştığınız kurumdan, Baro tarafından yazışma yapılarak görev yaptığınız süre içindeki sicil özetiniz istenmekte olup, ayrıca Ohal nedeniyle Sakarya, Ankara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları ve görevde bulunduğunuz ilin Cumhuriyet Başsavcılığı ile de yazışma yapılarak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) mensupluğu iddiası ile ceza soruşturması yapılıp yapılmadığının ve Ohal KHK’ları kapsamında görevinize son verilip verilmediğinin bildirilmesi istenilmektedir. Başvurunuz ilgili belge cevapları Baromuza ulaştıktan sonra Baro yönetimi için gündeme alınacak olup, sonrasında onay için TBB ve Adalet Bakanlığına gönderilecektir.
 EKSİK BELGELERLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR!
01.01.2020 'DEN İTİBAREN İSTENEN BELGELER AÇIKLAMA
1 İstem Dilekçesi 1 adet istenmektedir. (EKTE VERİLMİŞTİR)
2 Nüfus cüzdanı örneği 2 adet istenmektedir.
3 İkametgah belgesi 1 adet istenmektedir. Yerleşim yeri belgesi e-devletten alınabilir. (Sadece Sakarya ikametgahı kabul edilmektedir.)
4 Sabıka Kaydı-Adli Sicil 1 adet arşiv kayıtlı istenmektedir. Lütfen aldığınız belgede nüfus bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz. E-devletten alınan sabıka kaydı kabul EDİLMEKTEDİR. Adliye ya da Kaymakamlıklardan da alınabilir. Staj süresinde veya öncesinde evlilik-boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, anne-baba adı gibi vs. nedenlerle nüfus bilgilerinde değişiklik olanlar için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde adliyeden alınabilen arşiv kayıtlı sabıka kaydı istenmektedir.
5 Sağlık raporu 1 adet istenmektedir. Avukatlık yapmaya engel Bedenen ve Ruhen(akılca) malul olmadığına dair resmi tabipliklerin herhangi birinden alınacak doktor raporu. 
6 Beyan Dilekçesi 1 adet istenmektedir. (EKTE VERİLMİŞTİR)
7 Takdim Belgesi 1 adet istenmektedir. (EKTE VERİLMİŞTİR). Baromuza aktif olarak kayıtlı olan 2 avukat tarafından imzalatılması gerekmektedir.
8 Avukat Raporu Avukatlık Kanununun 19. Maddesine göre düzenlenen rapor. EN AZ 5 YILLIK KIDEME SAHİP LEVHAMIZA KAYITLI AVUKAT TARAFINDAN  İMZALATILMASI GEREKMEKTEDİR. (EKTE VERİLMİŞTİR)
9 SGK Hizmet Dökümü 1 adet istenmektedir. Ssk-4a, Bağ-Kur-4b ve Emekli Sandığı-4c- kurumlarına ait başvuru yaptığınız tarih itibariyle tescil kaydı tespiti bölümünden alınacak olan, aktif olarak kaydınızın olup olmadığını gösterir belge. Herhangi bir sgk müdürlüğünden veya  https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-kurumu  linkinden alınabilir.
​Kurumların herhangi birinde geçmişe ait kaydınız varsa hizmet dökümü alınması gerekmektedir.  Sorgulamada çıkan bilginin karekodlu olması önem arz etmektedir. Askerlik, askeri okul, polis okulu terk durumları vs. nedenlerle Emekli  sandığı-4c de iştirakçi olarak  kaydınızın  çıktığı  durum  da  belge  veya dilekçeniz gerekmektedir.
10 4.5x6 cm ve 6x9 ebatlarında vesikalık fotoğraf 3 adet avukat cübbeli, özellikle arka fon beyaz olarak, düz cepheden  ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde,  erkekler için kravatlı olarak çekilmesi istenen  fotoğraf.
11 TBB Resmi Kimlik Başvuru Formu

1 adet istenmektedir. EKTE VERİLMİŞTİR       

Başvuru Formu Baro Muhasebe servisine teslim edilecektir.  

 

12

TBB Resmi Kimlik (Barokart) Bedeli 60.00 TL

Halk Bankası Ankara-Yenişehir TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ hesabı.

Hesap Adı : T.BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

IBAN NO ;  TR59 0001 2009 2120 0016 0000 75

Dekontun çıktısını alıp dosyanıza sunmanız gerekmektedir.

13 Memur ise Sicil Özeti Memuriyet Sicil özetine dair disiplin yönünden soruşturma ve kovuşturma gerektirir bir fiil bulunup bulunmadığını gösterir belge.
14 Nakil Kayıt Ücreti Hesap Adı: SAKARYA BAROSU BAŞKANLIĞI
DENİZBANK A.Ş.  IBAN : TR50 0013 4000 0069 6943 7000 01 veya (Baro Muhasebe departmanına ödenecektir 2.500 TL )
15 1.729,40 TL Harç bedeli

Herhangi bir Vergi Dairesine 9069 vergi kodu ile yatırılacak.(Makbuz asılları başvuru sırasında teslim edilmek zorundadır)

 

16

Avukat Ruhsatnamesi bedeli .
300.00 TL 

Halk Bankası Ankara-Yenişehir TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ hesabı.

Hesap Adı : T.BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

IBAN NO ;  TR59 0001 2009 2120 0016 0000 75

Dekontun çıktısını alıp dosyanıza sunmanız gerekmektedir.

17 Fakülte Diploması veya
Geçici Mezuniyet Belgesi
**2 adet istenmektedir. Mezun olunan Fakülteden aslı gibidir onaylı suretinin veya noterden onaylı suretinin aslı ve 1 adet fotokopisi.
Belgeniz fakülteden onaylı alınmış ise; Öğrenci İşleri Dekanı, Müdürü, Şefi veya Yardımcıları yada Daire Başkanı ve Fakülte Sekreteri tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu şekilde değil ise lütfen Noterden onaylatınız.
**Belgeniz süreli olarak verilmiş geçici mezuniyet belgesi ya da ilgili makama olarak düzenlenmiş ise ruhsat aşamasında bakanlık tarafından kabul edilmemekte olup, staj döneminiz boyunca mezuniyetinize dair istenen şartlardaki belgenizi dosyanıza sunmanız gerekmektedir.
**Yine ayrıca yurt dışındaki üniversite mezunlarının ek olarak diplomasının Türkçe noter onaylı örneği ile Yüksek Öğretim Kurulu’nca düzenlenen denklik belgesi ve fark ya da eksik derslerin tamamlandığına dair belge sunmaları gerekmektedir.
**Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Hukuk Fakültesi mezunlarının diplomaya ek olarak Sınav Sonuç Belgesi de sunmaları gerekmektedir.
**Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ÖSYM sonuç belgesinde yazan üniversiteden yine Kıbrıs içi farklı bir Üniversiteye geçiş yapanlar ayrıca YÖK'ten Anlaşmaya Uygunluk belgesini dosyalarında sunmaları gerekmektedir.