Duyuru Detayı

ILAP kapsamında hazırlanan çevrim içi staj ve meslek içi eğitim platformu hakkında

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 17 Şubat 2024 tarihli toplantısında alınan karar gereğince; Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’nın ana faydalanıcısı olduğu, İsveç Büyükelçiliği tarafından fonlanan. Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Başkanlığı’nm proje ortağı olarak katıldığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı tarafından yürütülen ‘''Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek Projesi Faz IF (ILAP) kapsamında hazırlanan çevrimiçi Staj ve Meslek İçi Eğitim Platformu uygun bulunmuştur. Eğitimin içeriği: 1- İnsan Haklarının Temelleri - (10 saatlik eğitime denk), 2- Avukatlık Meslek Nosyonu - (8 saatlik eğitime denk), 3-Avukatlar için Pratik E- Uygulamalar - (10 saatlik eğitime denk), 4- Uygulamada Etkin Müdafılik - (12 saatlik eğitime denk), 5- Avukatlar İçin Temel Muhasebe, Finansal Okur Yazarlık ve Temel Büro Yönetimi - (6 saatlik eğitime denk), olmak üzere 5 başlık ve 23 alt modülden oluşmaktadır. TBB Yönetim Kurulunca her bir modül 2 saat ve tüm eğitimin tamamlanması durumunda da toplam 46 saatlik mesleki eğitme karşılık geldiği belirlenmiştir. Bir eğitim modülünün tamamlanabilmesi için iki zorunlu bir seçmeli olmak üzere üç etkinliğin tamamlanması gerekmektedir. Zorunlu etkinlikler okuma, ve değerlendirme olup, izleme ve tekrar etme etkinliklerinden birisinin tamamlanması yeterli olacaktır. En az üç etkinliğin tamamlanması halinde ve değerlendirme etkinliğinde en az % 80 başarı gösterilmiş olması halinde modül başarı ile tamamlanmış kabul edilecektir. Bu koşulları tamamlamış avukatlara sistem tarafından otomatik olarak hazırlanacak sertifika verilecektir. Sertifikaların Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Staj Yönetmeliği’nin 23. maddesi “Staj eşitim birimlerinde bîr yıllık avukatlık stajı süresi içinde önceden hazırlanan ve duyurulan yıllık eşitim yroşramı dahilinde en az (120) saatlik bir staj eşitimi verilir. Bu eşitim süresinin en az (60) saati düzenli olarak meslek ilke ve kuralları ile uyşulamada avukat konularına ayrılır. ” hükmü uyarınca bu eğitim saatlerinden kabul edilip edilmeyecekleri Baroların Yönetim Kurullarının takdirine bırakılmıştır.

 

Eğitim Platformu 11.03.2024 tarihi itibarı ile kullanıma açılmıştır. Stajyer avukat ve avukat meslektaşlarımızın bu sistemi kolay kullanmalarına yardımcı olması amacıyla hazırladığımız dijital kullanım kılavuzuna, http://www.tbbegitim.com/dokuman/Egitim Platformu Kullanim Kilavuzu.pdf linkinden, teknik destek ya da sorularınız için e-mail yolu ile egitim@barobirlik.org.tr adresinden, ya da (312) 292 59 00/6202-6204-6200 numaralarından eğitim merkezimize ulaşabilirsiniz. Saygılarımla.