MÜLTECİ HUKUKU VE ULUSLARARASI KORUMA ÇEVRİM İÇİ EĞİTİMİ

TÜRKİYE’DE MÜLTECİ, SIĞINMACI VE GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ KİŞİLERİN ADALETE ERİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ PROJESİ
-Adli Yardım Ortak Projesi-

MÜLTECİ HUKUKU VE ULUSLARARASI KORUMA ONLİNE EĞİTİMİ
13 Mart 2021
Çankırı, Eskişehir, İstanbul, Sakarya

09:00 - 09:15  Katılımcıların Sisteme Alınmaları
09.15 - 09.30

Açılış Konuşmaları

Av. Ünsal Toker
Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı

UNHCR Temsilcisi (tbc)

09:30 - 10:00

Proje Ödeme Kuralları

Murat Yalkın, Türkiye Barolar Birliği Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi Müdürü

10.00 -  10.45 Uluslararası Mülteci Hukukunun Temel İlkeleri ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Koruma Çeşitleri 
11:00 – 11:15 Ara
11:15 – 12:00 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Kapsamında Mülteci Statüsü Belirleme Prosedürleri ve İtiraz Usulleri
12:00 – 12:30 Mülteci Statüsü Belirleme Prosedürleri ve Menşe Ülke Bilgisinin Kullanımı – İlgili Mahkeme Kararları
12:30 – 13:30 Ara
13:30 – 14:15 Sınırdışı, Ülkeyi Terke Davet, İdari Gözetim ve İtiraz Usulleri – İlgili Mahkeme Kararları
14:30 – 14:45 Ara

14:45 - 15:15

Anayasa Mahkemesi İçtihadı Işığında İdari Gözetim ve Sınırdışı & Geçici Tedbir
15:30 – 16:30 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadı Işığında İdari Gözetim ve Sınırdışı & Acil Başvuru – Örnek Kararlar

 

Eğitim Uygulama Kuralları

  • Bu eğitim Adli Yardım Ortak Projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir.
  • Bu eğitime yalnızca proje kapsamında görev alacak avukatların başvurması beklenmektedir.
  • Eğitime giriş yapacak avukatların isim, soy isim, baro ve e-mail adreslerini eksiksiz doldurmaları gereklidir. Bu bilgiler ile tbbapp sisteminde kullanıcı hesabı açılacak olup, hatalı verilen bilgiler nedeniyle yaşanabilecek hak kayıplarından kişi sorumludur.
  • Eğitim sırasında önceden bilgi verilmeksizin 3 defa yoklama alınacaktır. En az iki yoklamada faal katılımı belirlenemeyen katılımcılara sertifika düzenlenemez.
  • Adına sertifika düzenlenemeyen kişiler proje kapsamında görevlendirme alamazlar.
  • Proje pilot illerinin tamamı için eğitimler düzenlenecektir.
  • Eğitim gündemde belirtilen barolara mensup meslektaşlarımız için düzenlenmiştir. Başka il barolarına mensup meslektaşlarımız kendi illeri için düzenlenen eğitime katılabileceklerdir.  
  • Eğitim kapsamında ön kayıt alınmamaktadır.
  • Toplantı katılım linki 12 Mart 2021 Cuma günü TBB web sitesi aracılığıyla ilan edilecek ve ilgili barolarımızın temas kişilerine iletilecektir. Meslektaşlarımız 13 Mart sabahı bu linki kullanarak doğrudan eğitime bağlanabilirler..
  • Kullanılan web tabanlı program toplam 1.500 kişiye kadar hizmet sağlamakta olup, bu sayıdan fazla talep olması halinde ilgili barolarımız için daha sonra yeniden eğitim düzenlenecektir.