Avukatlara Hususi Damgalı Pasaport Başvurusu

      

 

 

 

 

 

 

 

Pasaport Kanunu uyarınca; 15 yıl ve üstünde meslek kıdemi olan avukatlar hususi damgalı pasaport alma hakkına sahip kılınmıştır.

İligli Yönetmelik 17 Ocak 2020 gün ve 31011 sayı ile  Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından Nüfus Müdürlükleri tarafından avukatlık mesleğinde kıdemi on beş yıl ve üzeri meslektaşlarımız için başvurular alınmaya başlamıştır.

Avukatın eşi ile çocuğu da (mevzuattaki şartları taşımaları halinde) hususi damgalı pasaport alma hakkına sahiptir. (Pasaport Kanunu 14/a maddesi 5. ve 6. fıkraları  https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.5682.pdf).

GEREKLİ EVRAKLAR

Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)

Eş ve çocuk için de başvurulması durumunda, vukuatlı nüfus kayıt örneği de gerekmektedir. (E-devlet üzerinden alınabilir)