Baromuz Levhasına Yazılmadan Ruhsat Başvurusunda Bulunanlar İçin İstenen Evraklar

Baromuz Levhasına Yazılmadan Ruhsat Başvurusunda Bulunanlar İçin İstenen Evraklar

Usulüne göre avukatlık stajını tamamladıktan sonra avukatlıkla birleşmeyen bir işte çalışanların avukatlık ruhsatname talepleri için aşağıdaki hususları DİKKATLİCE OKUYUNUZ.

Konu hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 30/01/2014 tarih 2010/2022 Esas ve 2014/223 sayılı kararı ve bu karar üzerine Türkiye Barolar Birliği'nin 02.07.2014 tarih ve 2014/63 ve 08/04/2016 tarih ve 2016/24 sayılı duyurusu ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nün 04/04/2016 gün ve 92358809-152.01/2094 sayılı görüşü ve önerilerini inceleyebilirsiniz.

 

BAŞKA BARODA STAJ BİTİM BELGESİ ALIP BAROMUZA RUHSAT TALEBİNDE BULUNACAKLARIN SİCİL İŞLEMLERİ İÇİN STAJ BİTİM BELGESİ ALDIĞI BARODAN STAJ DOSYASI İSTENECEKTİR. SİCİL DOSYASI GELDİKTEN SONRA RUHSAT BAŞVURU İŞLEMLERİ YAPILACAKTIR.

LÜTFEN OKUYUNUZ

İstenen belgelere ek olarak çalıştığınız kurumdan, Baro tarafından yazışma yapılarak görev yaptığınız süre içindeki sicil özetiniz istenmekte olupayrıca Ohal nedeniyle Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, görevde bulunduğunuz ilin Cumhuriyet Başsavcılığı ile Baro tarafından yazışma yapılarak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) mensupluğu iddiası ile ceza soruşturması yapılıp yapılmadığının ve Ohal KHK’ları kapsamında görevinize son verilip verilmediği , ayrıca çalıştığınız kurumdan onaylı sicil özeti istenilmektedir. Başvurunuz ilgili belge cevapları Baromuza ulaştıktan sonra Baro yönetimi için gündeme alınacak olup, sonrasında onay için TBB ve Adalet Bakanlığına gönderilecektir.

EKSİK BELGELERLE YAPILAN BAŞVURULAR KABUL EDİLMEMEKTEDİR!

09.01.2024'DEN İTİBAREN İSTENEN BELGELER AÇIKLAMA
İstem Dilekçesi

1 adet istenmektedir. EKTE VERİLMİŞTİR 

DİLEKÇENİZİ BİLGİSAYAR ORTAMINDA DOLDURDUKTAN SONRA ÇIKTI ALIP İMZALAYINIZ.

Staj Avukatı raporu 

1 adet istenmektedir. Baromuzda ücretsiz izinle staj yapanlar için istenmekte olup, yanında staj görülen avukat tarafından, staj süresinin sonunda kesin olarak staj bitim tarihini ve adayın mesleki ilgisi ile ahlaki durumunu da kapsayan 2.üç aylık raporu.
Ruhsat Başvurunuzdan önce verdiyseniz tekrar istenmemektedir.

 

Staj yaptığınız avukatın ilk üç ay ve ikinci üç aylık vereceği örnek rapor dilekçeleri için tıklayınız.

 

Ruhsat Harcı 

9.163,60 TL

Herhangi bir Vergi Dairesine 9069 vergi kodu ile yatırılacak.(Makbuz asılları başvuru sırasında teslim edilmek zorundadır)

Avukat Ruhsatnamesi bedeli 
300.00 TL 

Halk Bankası Ankara-Yenişehir TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ hesabı.

Hesap Adı : T.BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI

IBAN NO ;  TR59 0001 2009 2120 0016 0000 75

Dekontun çıktısını alıp dosyanıza sunmanız gerekmektedir.

Giriş Keseneği

6.086,96 TL

BANKA HESAP BİLGİLERİ

HESAP ADI : SAKARYA BAROSU BAŞKANLIĞI
(TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. ADAPAZARI ŞUBESİ)
IBAN : TR20 0003 2000 0000 0106 1381 25

TEB Banka Hesabı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş - ADAPAZARI ŞUBESİ 

Şube Yetkili : Damla Şen (0532 600 46 02)

Adres : Tığcılar Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:27 Adapazarı /Sakarya

Sabıka Kaydı-Adli Sicil

1 adet arşiv kayıtlı istenmektedir. (E-devletten alınan sabıka kaydı kabul edilir.)

Lütfen aldığınız belgede nüfus bilgilerinizin doğruluğunu kontrol ediniz.  Adliye ya da Kaymakamlıklardan da alınabilir. Staj süresinde veya öncesinde evlilik-boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, anne-baba adı gibi vs. nedenlerle nüfus bilgilerinde değişiklik olanlar için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde adliyeden alınabilen arşiv kayıtlı sabıka kaydı istenmektedir.

SGK Hizmet Dökümü

1 adet istenmektedir. (E-devlet üzerinden alınabilir)

Sgk-4a, Bağ-Kur-4b ve Emekli Sandığı-4c- kurumlarına ait başvuru yaptığınız tarih itibariyle tescil kaydı tespiti bölümünden alınacak olan, aktif olarak kaydınızın olup olmadığını gösterir belge. Herhangi bir sgk müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınabilir.
​Kurumların herhangi birinde geçmişe ait kaydınız varsa hizmet dökümü alınması gerekmektedir.  Sorgulamada çıkan bilginin KAREKODLU OLMASI ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR. Askerlik, askeri okul, polis okulu terk durumları vs. nedenlerle Emekli sandığı-4c de iştirakçi olarak  kaydınızın  çıktığı  durum  da  belge  veya dilekçeniz gerekmektedir.

Biyometrik  fotoğraf

6x9 Ebatında 4 Adet

4,5x6 ebatında 4 adet.

Cübbeli, kravatlı, arka fon beyaz olarak, ön cepheden  ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde çektirilmesi gerekmektedir.

Sağlık Raporu

1 adet istenmektedir. Avukatlığı sürekli olarak gereği gibi yapmaya engel vücut ve akılca malul olmadığına dair “resmi tabipliklerin (aile sağlık hekimleri, özel veya devlet hastaneleri, sağlık ocakları vb.) birinden alınacak” sağlık raporu.Türkiye Barolar Birliğinin konu hakkındaki duyurusu için tıklayınız.

İkametgah belgesi. 

1 adet istenmektedir. Yerleşim yeri belgesi e-devletten alınabilir.
 Sadece Sakarya ikametgahı kabul edilmektedir.

Nüfus cüzdanı örneği

2 adet istenmektedir 

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

1 adet istenmektedir. Aile bilgilerini içerdiği şekilde nüfus müdürlüğünden ya da e-devletten alınabilir.

Mezuniyet Belgesi

Ücretsiz izinle staj yapanlar için istenmekte olup, Mezuniyet belgeniz Fakülteden onaylı olarak alınmış ise; Öğrenci İşleri Dekanı, Müdürü, Şefi veya Yardımcıları yada Daire Başkanı ve Fakülte Sekreteri tarafından  isim-soyisim ve ünvanı yazılarak okunaklı bir şekilde onaylanmış olması gerekmektedir. Bu şekilde değil ise lütfen Noterden onaylatınız. Ayrıca belgeniz süreli olarak verilmiş geçici mezuniyet belgesi ise ya da ilgili makama olarak düzenlenmiş ise fakülte ya da noter onayı  ruhsat onayında Bakanlık tarafından kabul  edilmemektedir.  Bakanlık  aşamasında talep edildiği durumda dosyanıza noter onaylı sunmanız gerekmektedir. Ayrıca kapatılan üniversitelerin sadece noterden onaylanmış diploması kabul edilmektedir.