Memur ve Çalışanların Avukatlık Stajı İçin İstenen Belgeler

LÜTFEN TÜM AÇIKLAMALARI OKUYUNUZ!

İstenen belgelere ek olarak;

Avukatlık Kanunu 16. Maddesinin İkinci fıkrasına istinaden Staj başvurusunda bulunanlar ile ilgili olarak çalıştığınız kurumdan, Baro tarafından yazışma yapılarak görev yaptığınız süre içindeki sicil özetiniz ve yetkili kişilerce imzalanmış "Gerek Adalet Komisyonu gerekse Avukat yanı stajında, mesai saatleri içerisinde ve gerektiği hallerde mesai saatleri dışında staj eğitimi faaliyetinin aksatılmayacağı ve yine stajyer avukatın baronun staj eğitimlerine eksiksiz katılacağı taahhüdüne ilişkin “Staj İçin İzin Belgesi istenmekte olup, ayrıca ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları ile yazışma yapılarak, FETÖ/PDY mensupluğu iddiası ile ceza soruşturması yapılıp yapılmadığının bildirilmesi istenilmektedir. Başvurunuz ilgili belge cevapları Baromuza ulaştıktan sonra ki ilk cuma günü 15 günlük askı süresi başlatılacaktır.

ÖNEMLİ: Hazırlanan evraklar, en geç her haftanın PERŞEMBE günü mesai Bitimine kadar baro yazı işleri müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir. 

EKSİK EVRAKLA YAPILAN BAŞVURU KESİNLİKLE KABUL EDİLMEMEKTEDİR! 

10.10.2023 TARİHİNDEN  İTİBAREN İSTENEN BELGELER

AÇIKLAMA

Lütfen evraklarınızı sıralamaya uygun olarak teslim ediniz.

KAYIT ÜCRETİ

750 TL

BANKA HESAP BİLGİLERİ

HESAP ADI : SAKARYA BAROSU BAŞKANLIĞI
(TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. ADAPAZARI ŞUBESİ)
IBAN : TR20 0003 2000 0000 0106 1381 25

TEB Banka Hesabı

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş - ADAPAZARI ŞUBESİ 

Şube Yetkili : Damla Şen (0532 600 46 02)

Adres : Tığcılar Mahallesi, Atatürk Bulvarı, No:27 Adapazarı /Sakarya

VESİKALIK FOTOĞRAF

5x6.5 cm ebatında 4 adet

Arka fon beyaz olarak, Ön cepheden ve dişlerinizin görünmeyeceği şekilde, renkli ve cübbesiz olarak çekilmesi istenmektedir.

İSTEM DİLEKÇESİ

1 adet istenmektedir. (Buradan İndirebilirsiniz)

Dilekçenizi Bilgisayar Ortamında Doldurduktan Sonra Çıktı Alarak İmzalayınız

BİLDİRİ DİLEKÇESİ

1 adet istenmektedir.  (Buradan İndirebilirsiniz)

Dilekçenizi Bilgisayar Ortamında Doldurduktan Sonra Çıktı Alarak İmzalayınız

TAKDİM BELGESİ

2 adet istenmektedir.  Baromuza aktif olarak kayıtlı olan 2 farklı avukat (Kıdem Şartı Aranmaz) tarafından imzalatılması gerekmektedir.(Buradan İndirebilirsiniz)

DİKKAT : Bu Evrakları Sakarya Barosuna Kayıtlı 2 Farklı Avukata İmzalatıp (Kıdem Şartı Aranmaz) Dosyanıza Sunmanız Gerekmektedir . Eksik Evrak İle İşlem Yapılmamaktadır.

AVUKAT RAPORU

Avukatlık Kanununun 19. Maddesine göre düzenlenen rapor. EN AZ 5 YILLIK KIDEME SAHİP LEVHAMIZA KAYITLI AVUKAT TARAFINDAN  İMZALATILMASI GEREKMEKTEDİR. (Buradan İndirebilirsiniz)

DİKKAT : Bu Evrakı Sakarya Barosuna Kayıtlı, En Az 5 Yıllık Kıdeme Sahip Avukata İmzalatıp Dosyanıza Sunmanız Gerekmektedir. Eksik Evrak İle İşlem Yapılmamaktadır.

ADLİ SİCİL BELGESİ

1 adet arşiv kayıtlı istenmektedir.  (E-devletten alınan sabıka kaydı kabul edilir.Adliye ya da Kaymakamlıklardan da alınabilir)

DİKKAT : Staj süresinde veya öncesinde evlilik-boşanma, isim-soyisim, doğum tarihi, anne-baba adı gibi vs. nedenlerle nüfus bilgilerinde değişiklik olanlar için; güncel bilgilerinizle alınan sabıka kaydınıza ek olarak, değişiklik öncesi nüfus bilgilerinize göre de olacak şekilde adliyeden alınabilen arşiv kayıtlı sabıka kaydı istenmektedir.

İKAMETGAH BELGESİ

1 adet istenmektedir. (E-devlet üzerinden alınabilir , Sadece Sakarya ikametgahı kabul edilir)

VUKATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ

1 adet istenmektedir. (E-devlet üzerinden alınabilir)

NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ

2 adet istenmektedir.

SAĞLIK RAPORU

1 adet istenmektedir. Avukatlık yapmaya Bedenen ve Ruhen(akılca) sakınca olmadığına dair resmi tabipliklerin herhangi birinden (aile sağlık hekimleri, özel veya devlet hastaneleri, sağlık ocakları vb.) alınacak doktor raporu olması gerekmektedir.

ÖNEMLİ : Sağlık Raporunda Avukatlık yapmaya Bedenen ve Ruhen (Akli Meleke) engeli yok ibaresi gerekmektedir. Yukarıdaki ibarenin bulunmadığı sağlık raporları kabul edilmemektedir.

* ÖZEL HASTANELERDEN ALINAN RAPOR KABUL EDİLİR (Anlaşmalı Kurum İçin Tıklayın)
** AİLE HEKİMLERİNDEN ALINAN RAPOR KABUL EDİLİR. (TBB'nin Konu Hakkındaki Duyurusu İçin Tıklayın)

SGK HİZMET DÖKÜMÜ

1 adet istenmektedir. (E-devlet üzerinden alınabilir)

Sgk-4a, Bağ-Kur-4b ve Emekli Sandığı-4c- kurumlarına ait başvuru yaptığınız tarih itibariyle tescil kaydı tespiti bölümünden alınacak olan, aktif olarak kaydınızın olup olmadığını gösterir belge. Herhangi bir sgk müdürlüğünden veya e-devlet üzerinden alınabilir.
​Kurumların herhangi birinde geçmişe ait kaydınız varsa hizmet dökümü alınması gerekmektedir.  

ÖNEMLİ : Dosyanıza sunacağınız SGK Hizmet Dökümü evrakının karekodlu olması gerekmektedir.

TAAHHÜTNAMELER

GSS Taahhütnamesi , 1 adet istenmektedir.  Buradan İndirebilirsiniz Lütfen okuyarak imzalayınız.

Avukatlık Stajı Taahhütnamesi 1 adet istenmektedir,  Buradan İndirebilirsiniz.

STAJ EĞİTİM MERKEZİ BİLGİLENDİRME METNİ

1 adet istenmektedir.  Buradan İndirebilirsiniz. Lütfen okuyarak imzalayınız.

FAKÜLTE DİPLOMASI VEYA GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ

2 adet istenmektedir.

*Hukuk Fakültelerinden yeni mezun olup, Staj başvurusu yapan stajyer avukatların e-devlet Üzerinden Aldıkları geçici mezuniyet belgesi staja ilk Başvuru aşamasında kabul edilir. 
Diplomanın aslı çıktığında noterden veya üniversiteden aslı gibidir yaptırılıp dosyanıza sunmanız gerekmektedir.

**Geçiçi mezuniyet belgeniz süreli olarak verilmiş geçici mezuniyet belgesi ise ya da ilgili makama olarak düzenlenmiş ise ruhsat aşamasında bakanlık tarafından kabul edilmemekte olup, staj döneminiz boyunca mezuniyetinize dair istenen şartlardaki belgenizi dosyanıza sunmanız gerekmektedir. 

***Yine ayrıca yurt dışındaki üniversite mezunlarının ek olarak diplomasının Türkçe noter onaylı örneği ile Yüksek Öğretim Kurulu’nca düzenlenen denklik belgesi ve fark ya da eksik derslerin tamamlandığına dair belge sunmaları gerekmektedir.

***Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Hukuk Fakültesi mezunlarının diplomaya ek olarak ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi de sunmaları gerekmektedir.

****Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ÖSYM sonuç belgesinde yazan üniversiteden yine Kıbrıs içi farklı bir Üniversiteye geçiş yapanlar ayrıca YÖK'ten Anlaşmaya Uygunluk belgesini dosyalarında sunmaları gerekmektedir.

ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi

1 adet istenmektedir.

E-devlet üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi sekmesini seçerek, "Sonuçlarım" kategorisinden ilgili evrağa erişebilirsiniz. NOT: ÖSYM sınavında kazanmış olduğunuz okulu gösterir belge istenmektedir.

YANINDA STAJ YAPILACAK OLAN

AVUKATIN OLUR BELGESİ (MUVAFFAKATNAME)

(Buradan İndirebilirsiniz)

DİKKAT: Bu Belge 2. Altı Aylık Avukat Yanı Stajına Başlamadan Bir Hafta Önce Teslim Edilecektir.            

Yanında staj yapılacak olan avukatın meslekte en az beş yıl kıdemini doldurmuş olması gerekmektedir. 

ÖNEMLİ : Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya pozisyonlarında görev yapanlar stajlarının avukat yanındaki kısmını,  staj yapılan baro levhasına kayıtlı ve meslekte en az beş yıl kıdeme sahip kamuda çalışan veya bağımsız bürosu olan bir avukat yanında yapabilir 

DİKKAT: Bu Belge 2. Altı Aylık Avukat Yanı Stajına Başlamadan Bir Hafta Önce Teslim Edilecektir.             

NOT: STAJ SÜRENİZ İÇERİSİNDE İKİNCİ ALTI AYLIK Avukat yanı staj DÖNEMİNİZE GEÇTİĞİNİZDE; İlk üç ayın sonunda ve İkinci üç ayın sonunda staj yaptığınızı gösterir, avukatınız tarafından kesin olarak tarih belirten rapor verilmesi ve bu raporların en geç 10 gün içinde baroya ulaştırılması gerekmektedir.

Staj yapacağınız avukatın ilk üç ay ve ikinci üç aylık vereceği örnek rapor dilekçeleri için tıklayınız.

BAROKART BAŞVURU ADIMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

Son Güncelleme Tarihi : 01.07.2022