Hakkımızda

Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi (“Merkez”), milletlerarası niteliktekiler de dahil olmak üzere tüm uyuşmazlıkların adalete uygun ve ivedilikle çözümlenmesi amacıyla kurumsal tahkim hizmeti sunmak üzere kurulmuş bağımsız ve tarafsız bir tahkim merkezidir. Merkez, bugüne kadar pek çok uyuşmazlıkta başarı ile tahkim yargılaması gerçekleştirmiştir.

2022 yılı Şubat ayı içerisinde esaslı değişiklikler olmuş, tahkime ilişkin yargı kararları, dünyada kabul görmüş kurallar ve idari düzenlemeler dikkate alınarak Merkez’in Tahkim Kurallar’ı (“Kurallar”), Yönerge’si ve Masraflar ve Ücretler Tarife’si (“Tarife”) revize edilmiş, idari işler ile yargısal faaliyetler tamamen birbirinden ayrılmış, tahkim alanındaki önde gelen isimlerden oluşan Divan ve idari işleyişi gerçekleştirmek için Yürütme Kurulu oluşturulmuş, yargısal görevler Divan’a bırakılmıştır.

Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Divan Heyeti aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

 1. Prof. Dr. Tevfik Fikret Eren
 2. Prof. Dr. Rifat Erten
 3. Prof. Dr. Bilgehan Çetiner
 4. Av. Mehmet Rifat Bacanlı
 5. Av. Hasan Hüseyin Alparslan

Divan, Kurallar’da da açıkça belirtildiği üzere Merkez’in bağımsız kuruluşudur. Divan, Kurallar’ın uygulanmasını ve uyuşmazlıkların Hakem / Hakem Heyeti tarafından çözümlenmesini yönetmekle görevlidir.

Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Yürütme Kurulu aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

 1. Av. Mehmet Rifat Bacanlı – Başkan
 2. Av. Pınar Gürsel Yıldıran – Başkan Yardımcısı
 3. Av. Hüseyin Geçilmez – Başkan Yardımcısı
 4. Av. Hasan Hüseyin Alparslan – Genel Sekreter
 5. Av. Gazi Özdemir
 6. Av. İlknur Ebiz Yıldız
 7. Av. Bilal Doğan

Merkez, kurulduğu günden itibaren tarafsız ve bağımsızlığa dikkate ederek faaliyetini sürdürmüş, sözleşmelerde kendisine yer bulmuştur. Yapılan son değişiklikler ile birlikte yalnızca avukatlık ücret sözleşmelerinde değil, tahkime elverişli milli ve milletlerarası nitelikteki tüm uyuşmazlıklarda tahkim yargılaması yapabilecek kapasiteye sahip olmuştur.

Tahkim Kuralları hazırlanırken seri tahkim – standart tahkim ayrımına gidilmemiş, tüm uyuşmazlıklar için hızlı ve tek bir sistem öngörülmüştür. Bu doğrultuda tahkim süresi, görev belgesindeki imzaların tamamlanmasından veya görev belgesinin onaylandığının Sekretarya tarafından Hakem’e bildirilmesinden itibaren üç ay olarak belirlenmiştir.

Uyuşmazlık çözümlerinde tahkim tercih edildiğinde yetki ve göreve ilişkin pek çok sorun kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. Yine Hakem / Hakem Heyeti tarafından yapılan yargılamalarda verilen kararlar mahkeme kararlarından farksız olarak bağlayıcıdır ve doğrudan icra edilebilir niteliktedir. Yargılama giderleri de mahkemelerden farksız olarak hüküm altına alınır. Merkez’in kuralları tercih edildiğinde duruşmaların yapılması ve idari koordinasyon için Türkiye Barolar Birliği’nin imkanları da kullanılabilmektedir. Taraflarca hakemin ismi üzerinde anlaşma sağlanamaması halinde ilgili konuda uzman olan kişilerden bir hakem ataması yapılmakta, uyuşmazlığın uzman kişilerce çözülmesi sağlanmaktadır.

Önemle belirtmek gerekir ki Merkez bünyesinde yapılan yargılamalarda verilen hakem kararları New York Konvansiyonu’nun getirdiği tenfiz kolaylığından faydalanabilir, dünya üzerinde 169 ülkede kolayca icra edebilir.

Merkez, bir taraftan yargılama faaliyetlerine devam ederken diğer taraftan ülke çapında eğitim faaliyetlerini de sürdürmektedir. Tahkime olan ilginin her geçen gün artması, Merkez’in eğitim ve panel yoğunluğunu da artırmıştır. Böylelikle tahkim konusundaki farkındalık da artmakta, tahkim uygulamasının yaygınlaşması sağlanmaktadır.

Hem tahkim hem de Merkez ile ilgili tüm sorularınız için Merkez ile iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi