Yürütme Kurulu

Av.Gökhan BOZKURT - Koordinatör - TBB Sayman Üyesi

Ad Soyad Görev TBB Sicil
Av.Mehmet Rıfat Bacanlı Yürütme Kurulu Başkanı 46495
Av.Pınar Gürsel Yıldıran Başkan Yardımcısı 53440
Av.Hüseyin Geçilmez Başkan Yardımcısı 57103
Av.Hasan Hüseyin Alparslan Genel Sekreter 108560
Av.İlknur Ebiz Yıldız   61676
Av.Gazi Özdemir   49498
Av.Bilal Doğan   61922