Örnek Tahkim Şartı

Uyuşmazlıkları TBB Tahkim Merkezi'nde çözebilmek için, sözleşmelerinizde TBB Tahkim Merkezi'ni refere eden tahkim şartına yer verilmelidir. Örnek tahkim şartı içeren madde şu şekildedir:

"Bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri Ankara/ Türkiye'dir. Tahkim dili Türkçe'dir. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanır. Hakem sayısı 1'dir.'"

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve TBB Tahkim Merkezi Yönergesi uyarınca tahkim kararları bağlayıcıdır.