Görevli Üyeler

Av. Alim MERT
CMK ve Adli Yardım Koordinatörü


Av. Gülten YALI
Üye

Av. Esra TURGUT
 Üye