Duyuru Arşivi

Asgari Ücret Tarifesinde Yapılan Değişiklik Hakkında

02 Ocak 2019 tarih ve 230643 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin "Genel Hükümler" bölümünde yer alan 12.maddesinin 1.fıkrası, 13.maddes...

TBB DUYURU NO:2019/69 - İHEM Projesi Hk.

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan "Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapa...

GENÇ AVUKATLAR MECLİSİ SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL

Genç Avukatlar Meclisi’nin Seçimli Olağan Genel Kurulu, 6 Aralık Cuma, 14:00’da Konferans Salonumuzda yapılacaktır. Meslektaşlarımıza duyurulur.

Yargı Reformu’nun ilk paketi Resmi Gazete’de yayımlanarak kanunlaştı

Mesleğin yıllardır özlemini duyduğu birçok kazanımı hayata geçirecek ve savunmayı güçlendirecek düzenlemeler içeren Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ilk paketi, Resmi Gazete'de yayıml...

TBB DUYURU 2019/61

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan "Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapa...