Duyuru Arşivi

Minik Mirza'nın parlayan yıldızı ol

Ordu’da yaşayan genetik ölümcül SMA tip 1 kas hastası 8 aylık Mirza Kılıç’ın ZOLGENSMA gen terapisi tedavisine ulaşması amacıyla Ordu Barosu’nun desteği ile Ordu Valiliği nezdinde iz...

AKYAZI 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDE ERTELENEN DURUŞMALAR HK.

Ertelenen duruşmaları görmek için tıklayınız

Sokağa çıkma kısıtlaması hakkında

Talebimiz neticesinde; meslektaşlarımız, stajyerlerimiz ve meslektaşlarımızın bürosunda görev yapan en az bir kâtip tam kapanma süresince sokağa çıkma kısıtlamasından; İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarm...

KADASTRO MAHKEMESİ'NDE ERTELENEN DURUŞMALAR HK.

HSK'nın tam kapanma sürecinde yargılama faaliyetlerine ilişkin tavsiye kararı doğrultusunda Sakarya Kadastro Mahkemesi'nde ertelenen duruşmalara aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ulaşa...

Tıp Doktoru Unvanı Olarak Kullanılan (Dr.) Unvanının Avukat ve Stajyer Avukat Unvanları İle Birlikte Kullanılmaması Hakkında

Türkiye Barolar Birliği’nin 25 Şubat 2021 günlü toplantısında; TBB Avukat Hakları Merkezi tarafından, Avukatların diğer meslek unvanlarını kullanıp kullanamayacağına ilişkin hazırlanan  rap...

İçişleri Bakanlığı Genelgesi ve HSK Genel Kurulunca alınan kararlar

Genelgeyi görmek için tıklayınız HSK kararlarını görmek için tıklayınız

AİHS’YE EK 15 NUMARALI PROTOKOL 1 AĞUSTOS 2021’DE YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ek 15 numaralı protokolü tüm üye devletlerin imzalaması ile AİHM’ye başvuru süresi 4 aya indirildi. Protokol 1 Ağustos 2021 tarihi itibariyle yürürlüğü g...

KDV Tevkifatı Uygulaması Hakkında

Gelir Vergisi Tevkifatı ve KDV Tevkifatına ilişkin değişikliklerin uygulanması konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’na yazdığımız yazımız ile anılan Başkanlıktan verilen...

Yabancı ülke vatandaşlarının vekaletname düzenlenirken kimliklerinin bulunmaması hakkında

Yabancı ülke vatandaşlarının vekâletname düzenlenirken kimliklerinin bulunmaması halinde uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla Birliğimizce Türkiye Noterler Birliği'ne başvurulması üz...

Avukatlar İçin Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Yükümlülüklere İlişkin Temel Esaslar” Yükümlülük Rehberi Hakkında

5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27/12/2020 tarihli ve 7262 sayılı Kanunun 20 nci maddesiyle değişik 2. maddesinin d fıkrasında “9/3/1969 tarihli ve 1136...

Kurum avukatlarının CMK uyarınca yapılan görevlendirmelere ilişkin ücret alacağının nasıl ödeneceği hk.

Kurum avukatı olarak göreve başlayan ve bu nedenle serbest meslek makbuzu kesemeyen avukatlara, serbest avukatlık döneminde Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca yapılan görevlendirmelere ilişkin ücret alac...