Duyuru Arşivi

VERGİ ve BARO AİDAT BORCU YAPILANDIRMASI, MATRAH ARTIRIMI

SON GÜN 31.07.2018!! 18.05.2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 7143 sayılı "Vergi ve Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun" kapsamında Baro aidatları, ve...

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT “YABANCI ÜLKE ADLİ VEYA İDARİ MAKAMLARINCA VERİLEN KARARLARIN TESCİLİNE YÖNELİK AÇIKLAMA”

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından gönderilen, “yabancı ülke adli veya idari makamlarınca verilen kararların tesciline yönelik açıklama&r...

DUYURU NO:2018/10 YARGITAY BÜYÜK GENEL KURULU KARARI HAKKINDA

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca kabul edilen iş bölümüne ilişkin 09.02.2018 günlü 2018/1 sayılı kararın bir örneği ektedir. Ek.1  

SAKARYA BAROSU STAJ EĞİTİM MERKEZİ 2017-2018 DÖNEMİ TEZ SUNUM TARİHLERİ

TEZ SUNUMU HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAZISI 1)Tez sunumları 6’şarlı gruplar halinde, grup çalıştırıcısı Merkez Üyesi nezaretinde önceden ilan edilen yer ve saatte yapılacaktır....

AVUKATLIK KİMLİĞİNİN RESMİ KİMLİK OLARAK KABUL EDİLMESİ HAKKINDA

Avukatlık kimliklerinin, bankacılık işlemlerinde resmi kimlik olarak kabul edilmemesine dayanak gösterilen "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Ö...

DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ KURULU VERGİDE E-TEBLİGAT UYGULAMASINDA VERİLEN CEZALARIN DAYANAĞININ HUKUKA AYKIRI OLDUĞUNA KARAR VERDİ.

27 Ağustos 2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 456 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi dairelerince düzenlenen ve muhataplarına 213 sayılı Vergi Usul Kanunu h&uu...

SAKARYA BAROSU 2017-2018 YILI STAJ EĞİTİM DERS PROGRAMI

SAKARYA BAROSU 2017-2018 YILI STAJ EĞİTİM DERS PROGRAMI İÇİN TIKLAYINIZ  

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE HAKİM ADAYI BELİRLENMESİNE İLİŞKİN DUYURU HK.

DUYURU NO:2017/63     Konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Hakim Adayı Belirlenmesine İlişkin Duyuru Hakkında.    ...

DUYURU NO: 2017/62 BÖLGE ADLİYE VE ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMELERİ HK.

DUYURU NO:2017/62     Konu 06.08.2015 tarih - 29437 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bölge Adliye ve Ad...

DUYURU NO: 2017/61 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU HK.

DUYURU NO:2017/61   Konu   25.10.2017 günlü ve 30221 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7036 sayılı "İş Mahkemeleri Kanunu&quo...

OHAL KAPSAMINDAKİ SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMALARDA AVUKATLARIN SAVUNMA HAKLARININ KISITLANMASI KONULU KONFERANS HK.

"OHAL Kapsamındaki Soruşturma ve Kovuşturmalarda Avukatların Savunma Haklarının Kısıtlanması Konulu Konferans" hakkındaki yazı