Duyuru Arşivi

Yargıtay Birinci Başkanlığı'ndan alınan 18.02.2019 günlü "Kitap Dağıtımı" konulu yazı hk.

Yargıtay Birinci Başkanlığı'ndan alınan 18.02.2019 günlü "Kitap Dağıtımı" konulu yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir. Söz konusu yazıda; Yargıtay etik ilkeleri eğitiminde kullanı...

Avukat Bulundurma Zorunluluğunu İhlal Eden Kooperatif ve Şirketlere İdari Para Cezası Hakkında

12 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilen 37. Baro Başkanları toplantısında alınan karar uyarınca; Avukatlık Kanunu'na göre, avukat bulundurma zorunluluğunu ihlal eden kooperatiflere ve şirketlere k...

TÜRAVAK Sigorta'dan Avukatlara Özel Primler ve Mesleki Sorumluluk Sigortası

Poliçe detayları için tıklayınız Soru formu için tıklayınız Poliçe teklifi için tıklayınız

Tahkim Merkezi Genel Kurul Üyesi aday adaylığı hakkında

29.11.2014 günlü 29190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu kapsamında Birliğimiz tarafından 2015 yılında Genel Kurul Üyeliğine seçilen dört üyenin gö...

Kafkas Üniversitesi Mezun Takip Sistemi Hakkında

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan alınan 07.02.2019 günlü yazının bir örneği ilişikte gönderilmiştir. Söz konusu yazıda;  mezun öğrencileri  ile ileti...

Soruşturma Dosyasının Avukat Tarafından Vekaletname Veya Görevlendirme Yazısı Olmadan İncelenmesi Hakkında

Soruşturma dosyasının avukat tarafından vekaletname veya görevlendirme yazısı olmadan incelenmesine ilişkin Adalet Bakanlığı'na yaptığımız başvuru sonucunda Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdü...

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ UZLAŞTIRMACI EĞİTİMLERİ

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından uzlaştırmacı eğitimlerine kayıt olmak isteyen meslektaşlarımız için detaylı bilgi ekte yayımlanmıştır.

Şiddetsiz Toplum Kampanyası Çalıştayı Hakkında

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2019/21 sayılı kararı uyarınca, 07.03.2019 tarihinde 46 baronun katılımıyla "Şiddetsiz Toplum Kampanyası Çalıştayı" gerçe...

2018 / 2019 DÖNEMİ TEZ SUNUM TARİHLERİ

2018 / 2019 DÖNEMİ TEZ SUNUM TARİHLERİ 1)Tez sunumları 6’şarlı gruplar halinde, grup çalıştırıcısı nezaretinde önceden ilan edilen yer ve saatte yapılacaktır. 2)Gruba dahil stajyerlerin, ...

Selçuk Üniversitesi Uzlaştırmacı Eğitimleri

Selçuk Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek Uzlaştırmacı Eğitim Programına kayıt olmak isteyen meslektaşlarımızın 15 Mart Cuma gününe kadar Üniversite hesabına 100 TL ön ödeme yatırara...

İHEM Projesi kapsamında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve Avrupa Konseyi'ne gerçekleştirilecek görevlendirmeler hakkında

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın ana faydalanıcısı olduğu, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi Ortak Projesi olan "Baroların ve Avukatların Avrupa İnsan Hakları Standartları Konusunda Kapa...

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu Kararı Hakkında

Türkiye Barolar Birliği, 2019/15 sayılı yazısıyla; Yargıtay Büyük Genel Kurulunca kabul edilen iş bölümüne ilişkin 31.01.2019 günlü 2019/1 sayılı kararın bir örneğini Baromuza göndermiştir. Tüm meslek...