Duyuru Arşivi

25-26 ŞUBAT 2017 CMK SEMİNERİ 2. GRUP KATILIM LİSTESİ

25 - 26 Şubat tarihlerinde Baromuz tarafından gerçekleştirilecek olan CMK Eğitimi 2. Grup listesi aşağıda verilen link içeriğinde mevcuttur. Meslektaşlarımızın bilgisine önemle sunulur. 25-26 ŞUBAT 20...

25-26 ŞUBAT 2017 CMK SEMİNERİ 2. GRUP KATILIM LİSTESİ

25 - 26 Şubat tarihlerinde Baromuz tarafından gerçekleştirilecek olan CMK Eğitimi 2. Grup listesi aşağıda verilen link içeriğinde mevcuttur. Meslektaşlarımızın bilgisine önemle sunulur. 25-26 ŞUBAT 20...

DUYURU NO: 2017/12

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davaların duruşmalarına katılan meslektaşlarımıza yeniden ücret ödenmesinin mümkün olup olmadığı yolunda Adalet Bakanlığı...

DUYURU NO: 2017/12

Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davaların duruşmalarına katılan meslektaşlarımıza yeniden ücret ödenmesinin mümkün olup olmadığı yolunda Adalet Bakanlığı...

DUYURU YARGITAY'IN YENİ İÇTİHATLARI HK.

Av. Talih UYAR tarafından Baromuza iletilen, Yargıtay’ın çeşitli konulardaki -uygulama için çok önem taşıyan ve özelliği bulunan, önceki içtihatları ile çelişen (aksi doğrultuda olan) -  yeni içtihatl...

DUYURU NO:2017/5

Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunca kabul edilen iş bölümüne ilişkin 22.12.2016 günlü 398 sayılı kararının bir örneği ekte yer almaktadır. Meslektaşlarımız bilgisine sunulur.   Ek.1 ...

BARO LEVHASI BİLGİ GÜNCELLEME FORMU

 2016-2018 dönemi Baro Levhası hazırlanacaktır. Mevcut bilgilerinde güncelleme yapmak ve güncel fotoğraf (mümkünse cübbeli) vermek isteyen meslektaşlarımızın, aşağıda link olarak verilmiş Bilgi Güncel...

SGK 03/02/2016 TARİHLİ 49651547/540161/682850 SAYILI DUYURUSU

  Sözleşmeli Avukat Alımına İlişkin Duyuru _ Başvuru Dilekçesi_ Taahütname Linki                   

TBB DUYURU 2015/93

5 Eylül 2015 tarihinde Türkiye Barolar Birliği tarafından yapılan Adli Yıl Açılış Töreninin ardından bazı medya kuruluşlarının, avukatların terör saldırılarına kayıtsız kaldıkları ve yasa dışı örgütle...

TBB DUYURU 2015/79 MESLEKİ DAYANIŞMA PROJESİ

Ankara 09.09.2015BARO BAŞKANLIĞIDUYURU NO:2015/79Konu: “Avukatlar Arası Mesleki Dayanışma Projesi”nin meslektaşlarımızın kullanımına açıldığı.Mesleğimizi farklı adliyelerde yerine getirmeye çalışırke...

BARO DERGİMİZİN İKİNCİ SAYISI ÇIKTI

Baromuz dergisinin 2.sayısı basılmıştır.Meslektaşlarımız, Baro dergisini Adliye Baro odası ve Yazı İşleri Müdürlüğü'nden temin edebilirler. 

2015 ADALET BAKANLIĞI ARABULUCULUK YAZILI SINAVI-1

2015 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk yazılı Sınavı-1", 13 Eylül 2015 tarihinde yapılacaktır.Başvurular Elektronik ortamda http://mobıs.atauni.edu.tr/arabuluculuk/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek olu...